27 oktober 2020

Aardgasvrij Twekkelerveld

In de zoom-vergadering van stadsdeelcommissie Noord op dinsdag 20 oktober jl. is het concept Wijkuitvoeringsplan voor een “aardgasvrij” Twekkelerveld gepresenteerd. Vanwege de nabije ligging bij de hoofdleiding van het warmtenet Enschede aan de Auke Vleerstraat, wordt deze wijk kansrijk geacht voor een landelijke pilot. Een subsidieaanvraag daarvoor ligt bij het Rijk. Doel is om al in 2030 zoveel mogelijk woningen van het gas af te krijgen.

De wijk Twekkelerveld omvat zo’n 1200 woningen, waarvan 60 % huur via de woningcorporaties en 40% particulier eigendom. Veel woningen dateren van voor 1970.

Bij de bewoners bestaan nog de nodige twijfels over comfort, kosten en of het warmtenet dat zijn warme water krijgt via de verbrandingsovens bij Twence wel echt duurzaam is. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat de energietransitie (van gasgestookt naar warmtenet) voor bewoners woonlasten neutraal wordt uitgevoerd. Het CDA is op zich voorstander van verduurzaming van woningen in onze gemeente, maar hecht ook zeer aan het nakomen van deze belofte. Betrokkenheid van de inwoners in het hele proces is daarbij van groot belang!

Ton ten Vergert
CDA woordvoerder stadsdeel Noord

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.