24 januari 2018

Brandweerkazerne Glanerbrug

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in de brandweer in Enschede met onder meer nieuwe kazernes aan de Zuiderval , Enschede Noord en Boekelo.

De brandweer in Glanerbrug beschikt echter al tientallen jaren over een oude locatie aan de Tolstraat.  In de laatste vergadering van stadsdeelcommissie Oost in deze raadsperiode heb ik de volgende vragen aan de orde gesteld:

1)     Voldoet de locatie aan de Tolstraat nog wel aan de huidige eisen die gesteld worden aan een brandweerkazerne ?

2)     Is het College eens met de gedachte dat een andere plek en moderner gebouw in Glanerbrug logischer zou zijn?

3)     Zijn er voldoende vrijwilligers in Glanerbrug om de ondersteunende brandweertaken op goed manier uit te voeren?

De Gronausestraat en ook de Tolstraat zijn drukker geworden wat niet ten goede komt aan de bereikbaarheid.  Stadsdeelwethouder Jeroen Hatenboer was het eens met het signaal van het CDA dat  de oude brandweerkazerne niet meer aan de huidige eisen voldoet. Hij kondigde aan dat het College hierover in overleg is met de Veiligheidsregio Twente (waaronder de brandweer valt) en dat binnenkort een voorstel mag worden verwacht voor een nieuw gebouw op een nieuwe locatie!  Dit initiatief kan ook weer het aantal vrijwilligers op peil brengen.

Voorwaar een mooi bericht  op de valreep van deze raadsperiode.

Ton ten Vergert,
CDA woordvoerder stadsdeel Oost

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.