20 juni 2019

Broekheurnerborch

Als CDA staan wij voor een gezond en gelukkig leven voor iedereen in onze mooie stad en daar dragen wij met z’n allen zorg voor. Wat wij ook belangrijk vinden is, door in de samenleving onze oren en ogen open te houden, te weten wat er speelt. En altijd in gesprek te blijven met ieder die dat nodig heeft of wenst, want dat is onze rol als volksvertegenwoordiger. Dat mag je ook van het college verwachten, helemaal als er duidelijk in het een coalitieakkoord beschreven staat, dat dit college staat voor inwonersparticipatie en het college het heel belangrijk vindt dat we inwoners, partners en ondernemers laten meedoen.

Tijdens de vergadering op 21 mei 2019 zijn wij als commissieleden van Stadsdeelcommisie Zuid door een aantal insprekers verrast over de gang van zaken omtrent het voldongen feit dat veertig appartementen van woonzorgcentrum Broekheurnerborch aan de Rechterveldbrink nieuwe bewoners zouden krijgen vanuit het RIBW. Aanleiding voor de insprekers was ook het bericht in Tubantia van 13 mei en het gebrek aan communicatie tussen de inwoners, betrokken partijen en de gemeente.

Deze nieuwe bewoners zouden onder 24uurs zorg komen te staan en het zou gaan om psychisch kwetsbare mensen. Dit zorgde voor veel onduidelijkheid en zorgen bij omwonenden, aangezien “psychisch kwetsbare mensen” een breed begrip is en er niemand duidelijk antwoord heeft kunnen geven om welke doelgroep het hier nou echt gaat.

Omwonende zijn bang voor overlast vanuit de nieuwe bewoners of dat er mensen met psychische / psychosociale klachten, een strafblad en of zware verslavingsproblematiek worden gehuisvest.

Omwonende die wij 21 mei hebben gesproken, hebben juist in de afgelopen jaren zich ingezet om van hun buurt een zo veilig mogelijke en fijne buurt te maken en zijn daardoor dan ook angstig dat dat weer gaat veranderen.

Er is namelijk nogal een verschil tussen inwoners van een woonzorgcentrum voor ouderen en de doelgroep die RIBW begeleidt en wil huisvesten. Inwoners van Zuid willen af van het gevoel en stigma dat Zuid het afvoerputje van de stad was en blijft. Als er geen plaats is elders, dan wordt er al snel naar Zuid gekeken.

Het CDA begrijpt dat de gemoederen in de afgelopen weken fors zijn opgelopen, omdat omwonenden op geen enkel moment zijn gekend of gehoord wat betreft het voornemen dat RIBW Go 40 appartementen gaat inzetten voor 24uurs zorg. Dat vinden wij vanuit het CDA dan ook erg zorgelijk, aangezien dit heel ver staat van de ambitie die wij als gemeente hebben om juist wel in gesprek te gaan en inwoners aan de voorkant goed te informeren.

Dan mis ik toch echt de mooie woorden uit het coalitieakkoord, waarbij we vanuit Confucius spreken:

“We hebben 2 oren en 1 mond, om tweemaal zoveel te luisteren als te praten.”

Kijkend naar de ontstane situatie in Zuid is er EN niet geluisterd EN niet gepraat.

Wij hebben, gezien het spreidingsbeleid, het gevoel dat de druk op de zuidwijken al vrij hoog is en graag hadden we dan ook gezien dat er ook naar andere plekken in Enschede gekeken kon worden.

Wij zijn natuurlijk ook voorstander van het feit dat iedereen recht heeft op een plek om te wonen, te leven en jezelf te ontwikkelen. Voor sommige kwetsbare inwoners is daar begeleiding en in sommige gevallen toezicht bij nodig. Ook daar zijn wij verantwoordelijk voor, maar moet dat perse weer in Zuid?

Naast de vragen die wij aan de wethouder hebben gesteld over het gebrek aan communicatie en de steken die zijn laten vallen tijdens dit hele proces in de samenwerking met het RIBW, vinden wij het als CDA ook belangrijk dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren. Het college moet, helemaal in de rol van centrumgemeente, de regie pakken als het gaat om dit soort ontwikkelingen in onze stad.

Wij vinden dat het college al vroeg in een voorstadium aangehaakt moet zijn en dat niet pas bij een subsidieaanvraag bij dit soort vraagstukken de alarmbellen afgaan. Of sterker nog als de subsidie al is toegekend en er bijna geen weg meer terug is.

Er moet altijd voldoende tijd zijn om goed in gesprek te gaan met de omwonenden en partners.

Juist omdat voorkomen beter is dan genezen. Dan pas kun je spreken van inwonersparticipatie

Sara Nijenhuis, woordvoerder namens het CDA in stadsdeelcommissie Zuid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.