11 oktober 2019

CDA bezoekt Tactus Ripperdastraat; Van eindstation naar tussenstation

In de fraai behouden gebleven fabrikantenvilla van ooit de familie Van Heek, is aan de Ripperdastraat de opvang van drugs- en alcoholverslaafden gevestigd. Dagelijks worden ruim 80 zwaar verslaafden opgevangen op deze locatie, die voorheen voor veel bezoekers veelal als eindstation werd gezien.

Met dank aan de bewonderenswaardige inzet van de Tactus medewerkers is de laatste jaren een nieuwe wind gaan waaien. Niet langer worden alleen een dagopvang en ruimtes om te gebruiken geboden, maar wordt vooral ook gekeken naar het talent dat bij deze doelgroep aanwezig is. Van houtbewerking tot het opknappen van fietsen en van kapsalon tot muziekstudio. Bijzonder is ook de creatieve activiteit met mozaïek, waarmee zelfs in de vorm van een vlindermuur de herinnering wordt vastgehouden aan overleden Tactus bezoekers. Mooi is ook het initiatief dat verslaafden als tegenprestatie voor schoonmaakwerkzaamheden mogen sporten in een plaatselijke sportschool en ingezet worden bij lokale supermarkten om het inzicht te vergroten hoe winkeldiefstallen terug te dringen.

Het blijkt dat verschillende verslaafden door deze aangeboden activiteiten weer opleven en zelfs terug kunnen keren in behandelprogramma’s om van de verslaving af te komen. Daarmee is deze Tactus vestiging zich aan het ontwikkelen van eindstation naar een tussenstation om mensen met een verslaving weer perspectief te bieden. De CDA fractie Enschede is onder de indruk van het mooie werk dat hier bij Tactus wordt verricht.

Ton ten Vergert, namens CDA fractie Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.