12 juli 2019

CDA en SP stellen gezamenlijke vragen over mogelijk verdwijnen van Stichting Enschedese Speeltuinen

Om Enschede door te geven aan de volgende generatie moet de nieuwe generatie ook kunnen opgroeien in een gemeente met voldoende sociale voorzieningen zoals speeltuinen, kinderboerderijen en zwemwater. Dit college kiest ervoor om juist op deze voorzieningen te bezuinigen en de belangrijke verbindende rol die deze voorzieningen hebben uit de stad te laten verdwijnen. 

De SP en het CDA zijn het volstrekt oneens met de keuze van dit college om juist op veilige speelplekken te bezuinigen. Naast een veilige speelplek voor kinderen bieden de speeltuinen ook kansen voor ouderen om hun netwerk te onderhouden of uit te breiden. 

Daarnaast hebben speeltuinen ook een preventieve werking. Kinderen moeten ook in de gemeente Enschede veilig kunnen spelen, bewegen en elkaar ontmoeten! De jaarlijkse Viva’s waar honderden kinderen hun zomervakantie kunnen “vieren”! Zes weken lang bieden vrijwilligers ze een veilige plek, veel plezier en ontspanning!  

De SP en het CDA zijn net als veel inwoners en het bestuur van de SES, geschokt dat het college van Enschede en de vijf coalitiepartijen BBE, D66, VVD, CU en de PvdA na 65 jaar de Stichting Speeltuinen Enschede niet wil helpen een faillissement te voorkomen. Een faillissement dat veel Enschedeërs zal treffen. 

De SP en het CDA zijn vooral benieuwd naar de onderbouwing van de overtuiging van het college dat de speeltuinen en jaarlijkse Viva’s kunnen verdwijnen en heeft daarom de volgende vragen: 

  1. Wat zijn behalve financiële, andere beweegredenen voor het College de SES failliet te kunnen laten gaan?
  2. Heeft het College bij dit besluit meegewogen wat de gevolgen zijn van een faillissement van de SES? Zo ja, welke gevolgen erkent het College? Zo nee, hoe komt het College dan tot dit besluit?
  3. Weet het College hoeveel bewoners van Enschede op een of andere manier betrokken zijn bij de speeltuinen? Denk aan kinderen, ouderen, verenigingen, vrijwilligers en mensen met een participatiebaan?
  4. Is het College zich bewust dat juist kinderen die om financiële reden niet op vakantie kunnen het meest getroffen worden als de Viva’s moeten stoppen?
  5. Hoe kan het College de veiligheid van de speeltuinen garanderen als de SES ophoudt te bestaan? Of wil het College de speeltuinen gewoon laten verdwijnen?
  6. Buitenspelen is niet alleen belangrijke voor de gezondheid van en het welzijn van kinderen, maar ook voor het leefklimaat in onze wijken en dorpen. Daarnaast vermindert o.a. buitenspelen van kinderen in veilige speeltuinen de zorgkosten in de toekomst. Hoe rijmt het college dit met de voorgenomen bezuinigingen op de speeltuinen en in het bijzonder op de SES?
  7. Het beleid van dit college zet zwaar in op preventie om  hoge zorgkosten zoveel mogelijk te voorkomen. Het speeltuinvereniging in Enschede biedt hiervoor alle kans vanwege de aanwezigheid van het welzijnswerk. Hoe verhoudt dit beleid zich met de eventuele sluiting van speeltuinen?

Mart van Lagen, raadslid CDA Enschede

Het college heeft tot 2 augustus de tijd om deze vragen te beantwoorden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.