19 juni 2019

CDA fractie bezoekt Citypastoraat en De Wonne

Regelmatig bezoekt de CDA fractie Enschede maatschappelijke partijen die belangrijke bijdragen aan onze stad en dorpen leveren. Zo waren wij recentelijk te gast bij het centraal, naast de Jacobuskerk, gelegen Citypastoraat waar een ieder welkom is voor een kop koffie en een goed gesprek.  Vele, vaak eenzame, mensen weten dit punt goed te vinden en de vrijwilligers verdienen een groot compliment voor de opvang die zij bieden.

Ook de woongemeenschap De Wonne, gevestigd in het historische Larinksticht dat dateert van 1868 en daarmee een van de oudste gebouwen in het centrum van Enschede is. Aangestuurd door een kerngroep van 4 personen, zijn hier circa 25 vrijwilligers actief en biedt De Wonne voornamelijk tijdelijk onderdak aan circa 30 personen, waaronder complete gezinnen. Naast deze opvang om mensen te helpen weer op het goede spoor te komen, is er ook een zeer beperkte nachtopvang, vaak in overleg met Humanitas en het Leger des Heils. De winkel in tweedehands goederen, met verrassend goed aanbod van bruikbare spullen en kleding, wordt door de vrijwilligers gerund. De Wonne is ook landelijk gezien een vrij unieke woongemeenschap die een  heel belangrijke sociale functie heeft en weer een thuis kan bieden voor mensen die dit door allerlei omstandigheden zijn kwijtgeraakt. De mensen uit de kerngroep en de vrijwilligers van De Wonne verdienen een diep respect voor wat zij doen.

Voor onze fractie hebben beide bezoeken weer duidelijk gemaakt dat, naast alle beleidsmatige inzet van onze gemeente op het sociale domein, het vaak juist deze mensen zijn die het verschil maken.

Ton ten Vergert, namens CDA fractie Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.