27 november 2020

CDA steunt oproep tot referendum

Onlangs opperde de BBE-fractie het voorstel om een referendum te organiseren om de inwoners een stem te geven in het energiedossier. Het CDA deelt volledig de mening dat in een dergelijk dossier als de energietransitie de inwoners proactief moeten worden meegenomen. In een raadgevend referendum kunnen de inwoners een duidelijk advies meegeven of men windmolens wenst in ons mooie buitengebied.

Hoewel wij heel voorzichtig zijn met het inzetten van het instrument referendum, zijn er gegronde redenen om  bij dit onderwerp een uitzondering te maken. Meerdere malen is door het CDA Enschede gepleit om maximaal in te zetten op inwonersparticipatie in het totale energiedossier. Tot op heden zijn voornamelijk de wethouders in regionaal verband met elkaar in onderhandeling over de invulling van het energievraagstuk. De raad en de inwoners hebben hierdoor onvoldoende grip op het dossier.

De inwoners van Enschede moeten ruiterlijk de kans krijgen om hun mening te geven voor of tegen de toekomstige energieplannen. Wat het CDA betreft moet zo snel als mogelijk bekeken worden in welke vorm en op welke termijn de inwoners gevraagd kan worden naar hun mening over het energievraagstuk. Daarnaast roepen we het college op om met een voorstel te komen om het referendum te organiseren.

Mart van Lagen, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.