10 november 2021

CDA voorstel voor bevriezing parkeertarieven 2022 krijgt geen steun van coalitie

Vanwege de impact van corona en de zware tijden die onze binnenstadondernemers daarvan ondervinden, zijn voor 2021 de parkeertarieven niet verhoogd. Het Rijk is gekomen met coronacompensatie voor gemeentelijke inkomstenderving o.a. op het vlak van parkeren.

De Enschedese binnenstad heeft in de coronatijd haar wekelijkse bezoekersaantal van circa 300.000 mensen per week zien dalen naar 200.000. De ondernemers moeten alle zeilen bijzetten om de concurrentiepositie terug te winnen, temeer daar omliggende gemeenten en ook de Duitse partnersteden Münster en Osnabrück fors lagere parkeertarieven kennen.

Het CDA geen lastenverzwaring voor de eigen inwoners die bijvoorbeeld een bezoek aan het MST brengen. Eind van het jaar komt de behandeling van de aanstaande Parkeervisie 2030 naar de raad. Daar kan dan de integrale discussie over de meerjarige tarieven van zowel garage- en straatparkeren gevoerd worden. Door nu niet te verhogen komen we tegemoet aan het onbegrip en de weerstand bij ondernemers, bewoners en bezoekers.

Het amendement van het CDA om voor 2022 de parkeertarieven niet te verhogen van € 3,00 per uur naar € 3,10 kreeg afgelopen week tijdens de begrotingsbehandeling helaas geen steun van de coalitiepartijen BBE, D66, VVD, PvdA en CU.

Ton ten Vergert, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.