20 juli 2018

Coalitieakkoord 2018-2022

We zijn blij dat er een coalitieakkoord ligt. De stad heeft meer dan 103 dagen stilgezeten en onze inwoners verdienen een stadsbestuur dat snel aan de slag gaat en met grote daadkracht werkt aan de toekomst van Enschede.

Laat ik eerst beginnen met D66 te feliciteren met het behaalde resultaat van de onderhandelingen: het was verliezer bij verkiezingen maar is als winnaar bij de onderhandelingen zowel inhoudelijk als qua portefeuille geëindigd. BBE is, als winnaar van de verkiezingen, uiteindelijk na de onderhandelingen zowel inhoudelijk als qua portefeuille als verliezer geëindigd.

wij weten niet wat er gebeurd is tijdens onderhandelingen want we zaten er niet bij, maar het resultaat is heel bijzonder en dat belooft wat voor de komende 4 jaar.

Visie en ambitie
De coalitiepartijen zullen trots zijn dat er een coalitieakkoord ligt. Het CDA is trots dat u het succesvolle beleid van de afgelopen 4 jaren omarmt, want een groot deel van het coalitieakkoord is een voortzetting van het beleid van de afgelopen 4 jaar.

Het is de vraag of alleen voortzetting uiteindelijk goed is voor de stad, want wij missen ambitie, visie voor de stad en onze samenleving. De enige ambitie die wij hebben kunnen vinden is dat Enschede zich verder ontwikkelt tot de ‘drone-hoofdstad’ van Europa. Wij vinden dit een gemiste kans, want Enschede verdient meer.

U kunt zich wel de nieuwjaarsspeech herinneren van onze burgemeester. Hij zei: “Er breken spannende tijden aan voor Enschede. Het is erop of eronder. Willen we een stad van betekenis zijn, dan moeten we niet stilstaan maar hollen en daar hoort ook een groei naar 165.000 inwoners bij”. En juist die urgentie die onze burgemeester zo mooi verwoordde missen we in het coalitieakkoord. PvdA had het zelfs over een groei naar 180.000 inwoners en pronkte daarmee tijdens de verkiezingen. Wij vragen ons af waar de ambities zijn gebleven van de PvdA, want zij heeft de afgelopen 4 jaar alleen maar afgegeven op de vorige coalitie dat die geen ambities had.

We vinden het jammer dat onze angst bewaarheid blijkt te zijn geworden; de onderhandelende partijen waren meer met chemie en met poppetjes bezig dan met inhoud, ambitie, visie en ontwikkeling van de stad.

Misschien dat wij als oppositie u de komende 4 jaren alsnog kunnen helpen bij het ontwikkelen van deze visie, want u zegt open te staan voor signalen en suggesties van de hele raad. Bij deze onze eerste handreiking.

Lef
U heeft het over lef maar veel lef zien we niet terug in het akkoord. Er zijn geen echte keuzes gemaakt voor de grootste opgave van onze stad, namelijk die van het sociaal domein zoals bij Jeugdzorg en WMO; veel voorgestelde maatregelen zijn al eerder ingezet en daarvan weten we inmiddels dat deze maatregelen nog geen zoden aan de dijk zetten. Er is meer nodig.

U denkt door te ontschotten de grote problemen van het sociaal domein op te kunnen lossen. Wij zien dat echter als weglopen voor de grote problemen. Waar zijn de keuzes?

In het akkoord komt een aantal keren term lef voor. Het is inderdaad lef van de VVD om burgers en bedrijven te confronteren met een verhoging van de parkeertarieven en een enorme verhoging van de OZB: meer dan 50% van de bezuinigingen worden gedekt door gewoon de rekening neer te leggen bij de burgers en ondernemers, door de woonlasten nog meer te verhogen. En tel daar bij op dat Enschede al hoog zit als het gaat om de hoogte van de woonlasten.

Wij vragen ons af waarom de VVD nu gedraaid is m.b.t. OZB?

En hoe zit het met het verdwijnen van alle 225 hondenuitlaatplekken? U weet dat hondenpoep een van de grootste ergernissen is van onze inwoners. Dit besluit maakt het alleen maar erger;

Bezuinigen op de motors van economie
Wat we echt niet begrijpen en een zeer slechte keuze vinden is het laten vallen van de investeringen in de binnenstad, het zogenaamde Actieprogramma Binnenstad en bezuinigingen op de dienstverlening richting de ondernemers. Op beide vlakken scoren we zeer goed en deze investeringen en dienstverlening maken ook dat het economisch beter gaat met Enschede en u gaat daar juist op bezuinigen. Dat is echt het kind met het badwater weggooien. Wij zullen hierop terugkomen de komende jaren.

Veiligheid
We zijn blij dat u geen pilot met betrekking tot gereguleerde wietteelt op gaat zetten en eerst de resultaten van de huidige experimenten afwacht. Fijn dat u ons standpunt met betrekking tot het experiment wietteelt ondersteunt. We kunnen ook meegaan met de stadsmarinier die u hier als verbindingsambtenaar opvoert.

U geeft aan de overlast van scooters aan te pakken, maar de gemeente is daar al jaren mee bezig. Het grootste probleem is budget voor handhavingscamera’s en daar heeft u juist geen middelen voor vrij gemaakt.

Zwembad De Brug
BBE had onze inwoners van Glanerbrug beloofd om zwembad De Brug open te houden. Dat heeft ze op allerlei manieren van de daken geroepen, zelfs door slippers uit de delen.

Is uw plannetje met het zwembad nu in het water gevallen en krijgen we straks in elke straat een opblaasbaar zwembad? En gaat u nu ook van de daken roepen dat zwembad De Brug niet doorgaat? Dit zou wel zo netjes zijn, want u bent mede ondertekenaar van het Enschedeakkoord waarin u ook afspreekt dat u duidelijk bent wat wel en niet kan en ook onze inwoners uitnodigt om irritaties aan te geven.

Kortom u begrijpt, dit is niet het akkoord waar onze handtekening onder staat en als er geen majeure aanpassingen komen zal dat ook niet gebeuren. Wat betekent dit voor onze opstelling de komende jaren? Wij gaan elk voorstel van de coalitie op haar meerwaarde voor Enschede beoordelen en zullen instemmen indien we die meerwaarde zien.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.