24 juni 2021

De verhuizing van de bibliotheek naar Wilminktheater gaat gepaard met grote financiële risico’s

Het CDA is een groot voorstander van het concept “de Huiskamer van de Stad”. Het concept houdt in dat de bibliotheek verhuist naar het Wilminktheater. Het concept waarbij de Bibliotheek, Het Wilminktheater, Metropool en Kaliber de handen ineen slaan om het huidige Muziekkwartier om te vormen tot een Huiskamer van de Stad. Een plek om te leren, te ontmoeten en te ontdekken. Maar ook een plek voor ontspanning, vermaak en afleiding. Wij zijn er ook van overtuigd dat dit een kwaliteitsimpuls is voor de stad. De identiteit van Enschede als bruisende (cultuur)stad wordt versterkt. De aantrekkingskracht voor inwoners, bezoekers en de talenten die we willen aantrekken en vasthouden worden groter. Kortom het is gewoon een goed concept.

We hebben ook eerder aangegeven waar onze pijnpunten liggen m.b.t. het voorstel. Dat zijn de financiële haalbaarheid, maar ook de samenwerking tussen de partners omdat wij toch signalen krijgen dat het afgelopen tijd niet altijd even vlot liep. Als het gaat om de financiële haalbaarheid, zitten in dit voorstel een aantal risico’s en deze risico’s kunnen nog wel eens groter worden omdat we op dit moment niet weten hoe na de Corona de bezoekersaantallen zich zullen ontwikkelen en daarmee ook de bedrijfsvoering.

Ook na beantwoording van onze vragen aan de wethouder over beide punten zijn we niet overtuigd. Normaliter geven we bij dit soort voorstellen het voordeel van de twijfel, maar wat bij ons meeweegt is dat wij ook lering moeten trekken uit het verleden. De huisvestingslasten hingen in het verleden als een molensteen om de nek bij deze culturele instellingen en om dan de huisvestingslasten zoals hier in dit voorstel nog eens te verhogen lijkt ons niet logisch en zeker niet verstandig. De huisvestingsbudgetten worden wel apart gezet, maar dat betekent dat als het minder gaat dit ten koste gaat van de programmering en dus de inhoud. Dat gaat op den duur gevolgen hebben voor de kwaliteit en daarmee ook voor de aantrekkelijkheid van deze instellingen. Uiteindelijk moet je dan voorkomen dat je in een neerwaartse spiraal komt. Wij hebben dan ook uiteindelijk niet ingestemd met dit voorstel.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.