06 februari 2020

Enschede laaggeletterd proof

Het CDA heeft onlangs de reactie van het college op de aanbevelingen van de Klachtencommissaris (KC) geagendeerd en besproken. Voor een groot deel waren wij tevreden over de beantwoording van het college. Echter over één punt waren we ontevreden, namelijk over het digitaal aanvragen van de bijstandsuitkering. Het probleem dat de KC aankaartte was dat het digitaal aanvragen van een uitkering veel ergernis oplevert. Ze heeft daar een aantal adviezen over gegeven, maar daar is eigenlijk niets mee gedaan, terwijl het hier om iets fundamenteels gaat. Het betreft hier namelijk een groep inwoners die moeilijk bereikbaar is omdat ze digitaal niet vaardig is en/of laaggeletterd is.

De Rekenkamer heeft vorig jaar ook in haar rapport ‘digitale dienstverlening’ op deze groep gewezen: “Kijk nog eens goed hoe groot de groep niet-digitaal vaardigen is. De groep niet-digitaal vaardigen bestaat met name uit ouderen, inwoners die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en laaggeletterden. Wijs deze groep actief op mogelijkheden om hulp te krijgen bij digitale dienstverlening”

Daarnaast zei de nationale ombudsman eind vorig in Trouw: “De afgelopen jaren heb ik als ombudsman gemerkt dat de overheid zich enorm concentreert op de mensen die het allemaal aankunnen, die zelfredzaam zijn en de digitalisering snappen. De andere groep die substantieel is, wordt vergeten”.

Het CDA vindt dat deze groep goed bediend moet worden. Want juist deze groep die het vaak moeilijk heeft, zal door de taal die de overheid spreekt en communiceert en door de focus op digitale dienstverlening te leggen, nog meer in de problemen kunnen komen. Daarom wil het CDA een voorstel zien hoe de overheid haar dienstverlening kan verbeteren richting de groep niet-digitaal vaardigen en laaggeletterden. Voor wat betreft laaggeletterdheid zou het CDA graag willen zien dat gemeente Enschede in haar uitingen en communicatie laaggeletterd proof is. En dit zou ook moeten gelden voor gesubsidieerde instellingen.

Het CDA is blij dat Enschede meedoet met de pilot ‘Direct Duidelijk Enschede’, wat een stap in de goede richting is. Het doel van deze actie is uiteindelijk om duidelijker te communiceren naar de inwoner toe. Hiermee is Enschede echter nog niet laaggeletterd proof; daarvoor is méér nodig.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.