11 oktober 2018

Functie- en portefeuilleverdeling CDA-gemeenteraadsfractie

Hieronder treft u de functie- en portefeuilleverdeling aan van de CDA-fractie.

Ayfer Koç is fractievoorzitter en heeft de portefeuille financiën, cultuur, onderwijs, inkomensondersteuning en citypromotie. Verder is ze lid van het stadsdeel Oost, zit in het presidium, is lid van de Rekeningen-, vertrouwenscommissie en plv. voorzitter commissie Geloofsbrieven. 

Sara Nijenhuis is vice fractievoorzitter en heeft de portefeuille wijkontwikkeling, zorg en welzijn, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Verder is ze lid van de stadsdeelcommissie Zuid en zit ze in de werkgroep Enschede Akkoord. 

Patrick Welman heeft de portefeuille leefomgeving (afval, beheer en weginrichting, begraafplaatsen, vergunningen etc.), volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling. Hij is lid van de stadsdeelcommissie Centrum. 

Ton ten Vergert heeft de portefeuille economie en werk, grondbeleid, vastgoed, havens, Kennispark en vliegveld. Daarnaast is hij lid van de stadsdeelcommissie Noord en vice voorzitter van de Rekenkamercommissie.

Mart van Lagen is fractievertegenwoordiger en heeft de portefeuille sport, recreatie, onderwijs, communicatie, ICT, Burgerzaken en Verkiezingen. Verder is hij lid van de stadsdeelcommissie West. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.