23 december 2021

Het duurde even, maar de energievisie is vastgesteld

Vlak voor de zomervakantie van dit jaar besprak de gemeenteraad een eerste versie van de integrale Energievisie. Tijdens de behandeling in de raadsvergadering werd het toen voorliggende visiedocument weggestemd. Nu, zes maanden later, lag er een duidelijk verbeterde versie van de energievisie voor in de gemeenteraad.

De Enschedese CDA-fractie is positief over de nieuwe energievisie. Het visiedocument is aanzienlijk verbeterd voor wat betreft de kaders voor zonnepanelen op landbouwgronden. Hierbij is nu ook de zogenaamde ‘zonneladder’ van toepassing. De komst van eventuele windmolens is voorlopig ook uitgesteld.

Amendement beleidskaders voor kleine windmolens (tot 35 meter) is verworpen
Het CDA Enschede heeft het amendement van EnschedeAnders gesteund waarin beleidskaders werden voorgesteld voor kleinere windmolens tot 35 meter. Helaas heeft dit amendement het niet gehaald. Zonder een dergelijk amendement bestaat een kans op wildgroei van dergelijke kleinere windmolens her en der in Enschede.

CDA-motie m.b.t. Communicatie is aangenomen
De vastgestelde energievisie kan voor veel veranderingen zorgen in de leefomgeving van de Enschedese inwoner. De CDA-fractie heeft met steun van de meerderheid van de gemeenteraad opgeroepen om een informatiecampagne te starten om de inwoners te informeren over de inhoud van de energievisie en over de mogelijke uitwerkingen van het visiedocument.

CDA-motie m.b.t. het voorkomen van energiearmoede is aangenomen
De inwoners met een minder brede portemonnee moeten ook mee kunnen doen met de vele duurzaamheidstransities die op het moment plaatsvinden. De CDA-fractie diende met steun van de meerderheid van de gemeenteraad de opdracht in, om eventuele energiearmoede te voorkomen en in te zetten op het vrijspelen van mogelijke subsidies, zodat alle inwoners mee kunnen profiteren van de transities.

Een energie-visiedocument vaststellen is nog maar het begin. De wens vanuit de gehele gemeenteraad aan het adres van het college was duidelijk: zorg voor draagvlak in de omgeving waar de energieopgaves zullen landen!

We zullen het college kritisch blijven volgen bij de uitwerkingen van de energievisie.

Mart van Lagen, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.