11 april 2019

Het FC Twente dossier

Laat ik beginnen met het feit dat het CDA, net als de supporters en de Noabers en al die andere ondernemers, ook van FC Twente houdt en dat niemand van ons FC Twente failliet wil laten gaan. We weten dat er iets moet gebeuren en dat FC Twente met een plan moet komen hoe de komende jaren een toekomstbestendige club te worden. En dan ligt er een voorstel en als je NIET achter dit voorstel staat, betekent dat niet automatisch dat je FC Twente failliet wil laten gaan. 

Natuurlijk weten we sinds medio vorig jaar dat FC Twente technisch failliet is en dat er iets moet gebeuren. Deze handreiking heeft het CDA toen ook gedaan door aflossing en rente en risicopremie voor 2 jaar op te schorten. Vervolgens hebben we ook aangegeven dat er een meerjarig herstructureringsplan moest komen. 

Dat plan lag afgelopen maandag ter bespreking voor in de raadsvergadering, maar waar wij veel moeite mee hebben is dat Enschede aan het kortste eind trekt voor wat betreft haar bijdrage. Enschede heeft al rond de 30 miljoen ingezet voor FC Twente en nu werd voorgesteld dat Enschede 5 miljoen gaat afschrijven en dat 9 miljoen zou worden omgezet naar een achtergestelde lening. Dat  is in verhouding meer dan de andere investeerders en schuldeisers. Daar kijken de andere investeerders en FC Twente anders naar, maar wij zien het wel zo. Wij hadden graag een minder ruimhartig voorstel gezien en met een kleinere begroting van FC Twente. 

Er wordt nu wel bezuinigd op de begroting van FC Twente, maar wat ons betreft mocht de totale begroting wel met 20% omlaag i.p.v. 15%. Want qua totale kosten staat FC Twente in de top 5 van de eredivisie.

Hiervoor hebben we een amendement ingediend, maar deze heeft het helaas niet gehaald. Dit is voor ons een essentieel amendement, omdat de begrote inkomsten ook aan de hoge kant zijn geraamd.

We hebben eerder aangegeven dat we de afhankelijkheid van FC Twente nog meer willen verkleinen en dat willen wij doen door art. 28 van de voorwaardenovereenkomst  te schrappen. Dit artikel is een mooi aangrijpingspunt voor FC Twente om altijd naar de gemeente te verwijzen als ze financieel in zwaar weer komt. Hiervoor hebben we een amendement ingediend en deze is unaniem door de Raad aangenomen.

Om niet voor jaren gebonden te zijn aan FC Twente, maar ook om deze achtergestelde lening toch een keer terug te krijgen, willen we een eindtermijn aan de achtergestelde lening koppelen van 25 jaar. Dit hebben we ook bij het MST gedaan. Daarvoor hebben we een amendement ingediend en ook deze is unaniem door de Raad aangenomen.

Uiteindelijk heeft het CDA afgelopen maandag tegen het voorstel gestemd om de volgende redenen:

-    Ons belangrijkste amendement, een reductie van de begroting met 20% i.p.v. 15%, werd niet overgenomen door het college. Dit is voor ons een cruciale, omdat met de reductie van de kosten de kans groter zou zijn dat FC Twente een toekomstbestendige club wordt en daarmee ook eerder de lening van de gemeente afgelost zou worden.

-    Daarnaast is het voorstel tijdens de raadsvergadering aangepast met de eis dat het trainingscentrum verhuist van Hengelo naar Enschede. Het CDA wil deze verhuizing niet, want dat vinden wij kapitaalvernietiging en het zet de relatie op scherp met onze buurgemeente Hengelo. Laten we elkaar ook wat gunnen. En elkaar iets gunnen, daar heeft Twente juist zoveel behoefte aan!

Tot slot, wij zijn een brede volkspartij en vinden dan ook dat er ruimte moet zijn voor individuele raadsleden om bij dit complexe dossier anders te stemmen. De verschillende meningen in de samenleving over de hulp aan Twente zien we ook terug in het stemgedrag in onze fractie (3 tegen en 1 voor). Dat is ook democratie en het is mooi dat dit kan.

Ayfer KoƧ, Fractievoorzitter CDA Enschede

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.