16 mei 2019

In gesprek met het bestuur van Sint Kuriakos

Als fractie vinden wij het belangrijk om gezamenlijk wekelijks in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers van Enschede en met maatschappelijke organisaties. Zo hoor je uit eerste hand wat er leeft, speelt, waar men zich zorgen over maakt, maar ook wat er goed gaat.

Naast de portefeuilleverdeling die wij onderling hebben als fractie, hebben wij ook de stadsdelen verdeeld. En aangezien ik lid ben van stadsdeelcommissie Zuid en ik naast de stadsdeelcommissievergaderingen ook het stadseel beter wil leren kennen qua organisaties en mooie initiatieven, wilde ik graag samen met de fractie nader kennismaken met het bestuur van de Sint Kuriakos kerk. Er waren wat wisselingen geweest binnen het bestuur en we hadden gehoord dat er mooie initiatieven zijn ontwikkeld waarbij er veel activiteiten worden georganiseerd onder jongeren en ouderen binnen de kerk, maar ook daarbuiten.

Naast een warm welkom met heerlijke zoete lekkernijen hebben we ook  een paar uur intensief van gedachten kunnen wisselen over uiteenlopende onderwerpen die onze samenleving raken. Het was geweldig om de bevlogen voorzitter te horen spreken over de ontwikkeling van onder anderen jonge kinderen binnen en buiten de gemeenschap. De voorzitter uitte zijn zorgen over hoe kinderen in deze tijd opgroeien en onderstreepte dat we daar met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Dit laatste  werd door ons allen gedeeld. Opgroeien in de Zuidwijken doe je met elkaar en daarbij heb je naast het gezin waarin de kinderen opgroeien ook het onderwijs, jongerenwerk, de sportverenigingen en de gemeente nodig.

Met respect voor elkaar en elkaars normen en waarden kunnen we stappen zetten en maken we elke dag de Zuidwijk een beetje mooier. Het bestuur van Sint Kuriakos wil, naast dit belangrijke thema, ook inzetten op andere uiteenlopende thema’s die spelen in de Zuidwijken en binnen de gemeenschap. Belangrijk is dat we elkaar eerst moeten ontmoeten, om te weten wie we zijn en waar we voor staan om daarna verder te kunnen gaan.

Wij kijken terug op een bijzondere ontmoeting, die zeker nog een vervolg gaat krijgen.

Sara Nijenhuis, woordvoerder Stadsdeel Zuid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.