22 juni 2020

Inbreng CDA tijdens debat over zwembad

Hoe kan het toch?

In 2017 kreeg het vorige college de opdracht om werk te maken van een zorgvuldig ontwikkelde en door de raad vastgestelde zwembadvisie. De zwemverenigingen, zwembadgebruikers en de gemeenteraad werden daarin proactief meegenomen. De gemeenteraad diende tijdens de behandeling van de zwembadvisie nog twee amendementen in. Het eerste amendement ging over recreatieve voorzieningen voor de allerkleinsten en de jeugdigen in Enschede. Het tweede amendement ging over het bouwen van een duurzaam neutraal zwembad.

Hoe kan het toch dat er nu een voorstel ligt dat nog maar een schim is van de zwembadvisie die oorspronkelijk is vastgesteld door de gemeenteraad?
Hoe kan het toch dat de input die gevraagd is vanuit de zwembadgebruikers en de gemeenteraad wederom nergens terug te vinden is in het nu voorliggende raadsvoorstel?

Het CDA Enschede had graag gezien dat de wethouder een rentmeester zou zijn van de Enschedese zwembaden. Helaas is het tegenovergestelde waar.

Verkiezingsbelofte
Belofte maakt schuld. Dat heeft deze wethouder denk ik inmiddels zelf ook door. Glanerbrug heeft het nakijken en de Burger Belangen Enschede-fractie schrijft met droge ogen in haar eigen meest recente nieuwsbrief dat ze met het openhouden van Het Slagman alsnog decentraal zwemmen laten bestaan in de stad.

Je zult maar BBE hebben gestemd. Dan zit je nu in een bijzonder koud waterbad. Hoewel… de zwemverenigingen dromen al langer van een fatsoenlijk koud sportbad in Enschede.

Het Raadsvoorstel
Wat stelt het college nu de raad voor om te besluiten? Dat is voor ons een groot vraagteken. We lezen veelal vaagheden, waaronder: de raad moet kennisnemen van, de gemeenteraad moet principebesluiten nemen, details zullen later volgen en ook het corona-argument wordt genoemd in het voorstel.

In het nu voorliggende voorstel durft het college wéér niet te kiezen voor voldoende kwalitatief zwemwater op een centrale plek in Enschede. De financiële keuzes worden wéér vooruit geschoven. Het duurzaamheidsaspect is compleet komen te vervallen en er zijn geen recreatieve mogelijkheden voor de jeugdigen in Enschede. En als klap op de vuurpijl worden de zwemverenigingen Enschede uitgejaagd.

Hoe kan het toch? Tijdens de begrotingsbehandeling van 2019 kwam er plotsklaps een motie vanuit de coalitie waarin de uitspraak werd gedaan om het college op te dragen om voldoende zwemwater te garanderen. Je zou toch denken dat de wethouder een motie uit eigen gelederen wel zou uitvoeren. Dit voorstel is alles behalve het garanderen van voldoende zwemwater. Dat onderschrijft ook het meest recente haalbaarheidsonderzoek.

Verschillende initiatieven vanuit de zwembadgebruikers, oppositie en zelfs vanuit de coalitie hebben schijnbaar geen enkele zin gehad om het college op andere gedachten te brengen. Wat het college eigenlijk met dit voorstel bedoelt te zeggen is: wij leggen nu twee warme baden aan en in 2025 kijken we wel verder wat we doen met Het Slagman en de gemeentelijke financiën. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Besturen is vooruitzien en besturen is keuzes maken. Dat zou deze wethouder van BBE-huize inmiddels ook moeten weten.

Varianten en participatie
Dit jaar zijn er een tweetal bijeenkomsten geweest. De zwembadgebruikers mochten weer langskomen om hun wensen en behoeften kenbaar te maken. Hoe kan het toch dat de wethouder niet meer wist wat de wensen en behoeften van de zwembadgebruikers zijn? De wensen en behoeften stonden al genoteerd, hierbij verwijs ik ook naar de zwembadvisie van 2017.

Vervolgens komen daar drie varianten uit die nader onderzocht zijn. Het onderzoeksbureau stelt duidelijke conclusies. Hoe kan het toch? Het college kiest niet voor één van de drie voorgestelde varianten, maar bedenkt zelfstandig een 4e, niet onderzochte variant. Welke status hebben de twee bijeenkomsten dan gehad volgens de wethouder? Of was de keuze vanuit het college al bekend?

Besluit- en behandelrijp raadsvoorstel
Hoe kan het toch? Het college heeft sinds 2017 de tijd gehad om met een degelijk, gedragen en begrijpelijk voorstel naar de raad te komen. Het CDA voorziet een chaotische raadsbehandeling als de wethouder met dít voorstel de raadsvergadering in gaat. Het dictum voldoet gewoonweg niet aan de basisvereisten en niet aan de afspraken in het kader van Goed Bestuur. Graag een reactie hierop van de wethouder.

Keuze CDA, amendementen en moties
Het CDA had graag gezien dat het college werk had gemaakt met de uitvoering van het oorspronkelijke zwembadvisie uit 2017 inclusief de beide aangenomen amendementen. Het moet in een gemeente als Enschede mogelijk zijn om fatsoenlijk te kunnen zwemmen. Het CDA is bezig met een aantal amendementen en moties. Alvorens wij daar verder inhoudelijk over zullen spreken willen we eerst weten van de wethouder wat hij van plan is met dit voorstel. Hoe serieus moeten we dit nemen of komt hij later opnieuw naar de gemeenteraad met weer een ander voorstel?

Afsluiting
Het CDA Enschede is erg kritisch. Dat hebben we inmiddels ook toegelicht. Wij verwachten opgestroopte mouwen en een duidelijke koers vanuit het college. Enschede verdient een fatsoenlijke zwemlocatie voor jong, oud en sporters.

Mart van Lagen, raadslid CDA Enschede

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.