10 december 2018

Inbreng CDA tijdens raadsvergadering over NRD

Rentmeesterschap
We staan voor een grote ambitie: de stad Enschede met haar mooie dorpen over aantal jaren volledig te laten draaien op duurzaam gewonnen energie. Dat is allesbehalve een eenvoudig te realiseren opdracht, maar wel een noodzakelijke!

Om deze grote opdracht tot een succes te volbrengen hebben we draagvlak nodig onder onze inwoners. Voor je pas kan praten over draagvlak heb je acceptatie nodig vanuit de omgeving. Acceptatie voor de grote opdracht om in de directe leefomgeving maatregelen te nemen die ten goede komen aan onze doelstellingen. Maatregelen die ten goede komen aan onze ambitie en menselijke taak om de aarde, en in het bijzonder deze mooie stad, over te dragen naar de volgende generaties.  

Landschap, landbouw
Enschede is een bijzondere stad in het groen. Het centrum van Enschede ligt op minder dan 15 minuten fietsen van het buitengebied. Op ons mooie buitengebied moeten we zuinig zijn. De landbouwgronden zijn niet primair bedoeld voor winning van duurzame energie.

Het is ook niet de eerste keer dat het CDA Enschede aangeeft geen voorstanders te zijn van windmolens in ons buitengebied. Het CDA zet liever in op mogelijke nieuwe innovaties om te voorkomen dat we straks ons unieke landschap volbouwen met windmolens.

Daarnaast moet niet alleen het buitengebied de opdracht dragen om het binnenstedelijke gebied van Enschede te laten draaien op duurzame energie. Het moet een totaal geaccepteerde taak zijn met zowel een bijdrage vanuit het buitengebied, maar ook met verantwoordelijkheden vanuit het binnenstedelijke gebied.

Besparen
Dat houdt wat het CDA Enschede betreft in dat er ook flink aan energiebesparing moet worden gedaan. De inwoners van Enschede en de bedrijven in Enschede en tevens de gemeente zelf moeten aan de slag met het besparen en verduurzamen. Iedere lamp die niet aan hoeft te zijn, moet dus uit!

Tot slot
Juist tijdens deze donkere dagen voor kerst is de menselijke maat belangrijk. We hebben immers een belangrijke taak gekregen. Goede afwegingen zijn daarbij belangrijk, evenals draagvlak en acceptatie. Dit is een taak van ons allen, binnen de spelregels die voor een ieder behapbaar zijn.

Mart van Lagen, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.