12 juli 2020

Landschapsvisie Enschede

Onze mooie gemeente heeft een totale oppervlakte van ruim 14.000 hectare. Daarvan is het overgrote deel (circa 10.000 hectare) landelijk gebied, waarvan bijna de helft een functie voor de landbouw heeft. Het CDA is blij met de uitvoerige en gedetailleerde Waarderingskaart buitengebied.

Deze kaart geeft goed weer in wat voor waardevol landschap onze stad en haar dorpen zich bevinden. Eeuwenoud cultuurgoed dat we moeten beschermen zonder een duurzame toekomstige ontwikkeling onmogelijk te maken. Dit doen we niet alleen voor de bewoners van het buitengebied maar zeker ook voor alle inwoners van Enschede en haar bezoekers die zeer regelmatig te voet en op de fiets genieten van ons landschap. De recreatieve betekenis met haar economische kansen mogen we niet onderschatten. Ook de transitie in de landbouw, grondgebonden met meer aandacht voor natuur, vraagt extra grond voor de blijvende boeren.

In de nota van uitgangspunten wil de gemeente een actieve rol spelen om de kwaliteit van het landelijk gebied te behouden en te versterken in samenwerking met andere partijen. Dat klinkt mooi, maar wat voor capaciteit en middelen kan de gemeente hiervoor beschikbaar stellen? Trekken we niet een te kleine broek aan voor zo’n groot buitengebied?

De provincie Overijssel heeft recent de voorwaarden voor de aanleg van zonneparken verscherpt, waarbij gebruik van natuur- of landbouwgronden de laatste optie is. Ook Stawel en recent nog Landschapsfonds Enschede, hebben regelmatig uitgesproken geen voorstander te zijn van inzet van landbouwgrond voor grote zonneparken, die ook de grondprijs doen opdrijven. Ook het CDA  is geen voorstander voor een verglazing van ons buitengebied door de aanleg van tal van zonneweides. De stad moet in eerste instantie zijn opgave voor duurzame energie vooral zelf oplossen en niet over de schutting gooien naar het buitengebied !

De Nota van Uitgangspunten voor de visie landelijk gebied hebben wij in de Raad kunnen steunen. Het echte knelpunt zit in de op te stellen Energievisie.

Ton ten Vergert, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.