13 juli 2020

Massa ontslag Vredestein

Afgelopen vrijdag 10 juli is er overeenstemming bereikt tussen de Ondernemingsraad en de directie van Apollo Vredestein over de specialisatie van de fabriek in Enschede. Er ligt een goed sociaal plan en implementatie van de vermindering vindt plaats vanaf begin januari 2021. Op zich een mooi resultaat waardoor minder banen komen te vervallen, geen 750 maar toch nog altijd 528 minder banen is een fikse tik voor de Enschedese en regionale arbeidsmarkt die ook getroffen is door meer banenverlies in de industrie.

Vragen aan het College van Burgemeester en wethouders:

  1. Is het College betrokken geweest bij het bereiken van de overeenstemming?
  2. Wat heeft het College ondernomen sinds bekendmaking in maart zodat het klaar zou zijn om het groot aantal ontslagen werknemers zo snel mogelijk van werk naar werk te begeleiden?
  3. Heeft het College  al een plan klaar liggen om mensen van baan naar baan te begeleiden?

Immers gerichte individuele aandacht voor getroffen werknemers kan een effectieve strategie lijken om ze van werk naar werk te brengen.

  1. Wil het College hierover in gesprek gaan met de provincie Overijssel die zich ook inspant voor de arbeidsmarkt om wellicht gezamenlijk hulp op dit vlak te bieden aan Vredestein?
  2. Welke hulp kan vanuit de Rijksoverheid nog worden benut?

Ton ten Vergert, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.