17 december 2020

Moskee Kuipersdijk

In de laatste Raadsvergadering van 2020 is door een meerderheid het besluit genomen vooralsnog geen goedkeuring te verlenen aan het bestemmingsplan voor een nieuw te bouwen Moskee annex verenigingsgebouw.

Na eerdere kritiek van de Raad van State over de verkeersafwikkeling en mogelijke parkeerproblematiek, bleken ook diverse fracties onvoldoende overtuigd van de uitkomsten van het nieuwe verkeersonderzoek. Daarnaast is er twijfel over de geldstromen die de nieuwe Moskee moeten financieren, aangezien de Islamitische Stichting Nederland opdrachtgever is. Een onderzoek volgens de Wet Bibob zou hier helderheid moeten verschaffen.

De CDA fractie heeft grote moeite met het gegeven dat niet het moskeebestuur, maar de gemeente Enschede zelf als initiatiefnemer voor de bouw van de moskee wordt gezien. Gevolg daarvan is dat het risico van eventuele planschade (bijvoorbeeld waardevermindering van omliggende particuliere woningen) bij de gemeente wordt neergelegd en niet bij het moskeebestuur. Ook de ontsluitingskosten zouden voor rekening van de gemeente zijn. Voor het CDA reden om, net als 2016, tegen te stemmen.

Wij gunnen de islamitische gemeenschap in Enschede van harte een nieuwe eigentijdse gebedsruimte en zijn ook blij met de gemaakte afspraak met de wijk inzake de gebedsoproep. Het is aan het College om met een nieuw plan te komen, dat meer draagvlak moet krijgen.

Ton ten Vergert, namens de CDA fractie Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.