18 mei 2024

Motie 75+ huisbezoeken

Het CDA Enschede benadrukt het belang van een waardevolle oude dag. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze ouderen op een waardige manier oud worden? De vergrijzing brengt tal van uitdagingen met zich mee, vooral in Enschede, waar veel ouderen met een lage sociaal-economische status wonen.

Deze generatie verdient het om waardevol oud te worden, gezien hun toewijding aan het opbouwen van een leefbare samenleving en het streven naar een betere toekomst voor de volgende generaties. Als CDA-raadslid heb ik de afgelopen zes maanden actief deelgenomen aan de werkgroep vergrijzing en heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van de nota/routekaart voor een waardevolle oude dag, die een alomvattende aanpak in gang heeft gezet.

Het CDA Enschede staat positief tegenover de brede aanpak van vergrijzing, die verschillende gebieden bestrijkt. De voorgestelde routekaart lijkt een uitgebreide strategie te bieden voor het omgaan met vergrijzing en gerelateerde maatschappelijke uitdagingen in Enschede. Het is positief dat verschillende beleidslijnen en actiepunten worden genoemd, die elk aspect van vergrijzing aanpakken, zoals wonen, gezondheid, economie, mobiliteit, cultuur, eenzaamheid en mantelzorg.

Echter, momenteel ligt het initiatief voor deze routekaart voornamelijk bij de ouderen zelf (vraaggestuurd), terwijl het waardevol zou zijn als instanties proactief (aanbodgestuurd) nagaan hoe het met de ouderen gaat en welke ondersteuning zij nodig hebben. Daarom heeft het CDA Enschede een motie ingediend waarin het college wordt voorgedragen om in het najaar van 2024 een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van het implementeren van huisbezoeken aan inwoners van 75 jaar en ouder binnen onze gemeente. Hierbij wordt ook voorgesteld om jaarlijks een informatiebijeenkomst voor deze doelgroep te organiseren.
Middels de huisbezoeken krijgt iedere oudere inwoner de kans om informatie over voorliggende voorzieningen (die bijvoorbeeld eenzaamheid of laaggeletterdheid tegen kunnen gaan) te ontvangen. Simpelweg de vraag stellen: "Hoe is het met u?" Tevens heeft de oudere inwoner de mogelijkheid zijn hulpvraag voor te leggen en kan die adequaat doorverwezen worden.
Hiermee kunnen veel complexe hulpvragen voorkomen worden doordat de oudere inwoner op tijd de nodige ondersteuning heeft kunnen ontvangen.

De motie is met grote steun in de gemeenteraad aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.