23 december 2021

Nieuwbouw op Polaroid parkeerterrein

Dinsdag 21 december is in de stadsdeelcommissie centrum het Raadsvoorstel voor het bestemmingsplan parkeerterrein Performance Factory besproken. Woningcorporatie Domijn wil op het huidige parkeerterrein op de hoek van de Oldenzaalsestraat en Hoge Bothofstraat een woongebouw met 202 woningen realiseren. Doelgroepen zijn hoofdzakelijk “pas afgestudeerden” en “starters” op de woningmarkt.

Het CDA heeft dit initiatief met instemming begroet. Dit plan draagt bij aan de grote behoefte aan betaalbare woningen in Enschede en geeft daarmee al iets invulling aan de door de raad aangenomen motie om met een aanvalsplan voor meer betaalbare woningen te komen. Op 31 januari 2022 zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over dit plan.

Ook het recente nieuwe regeerakkoord spreekt uit dat twee derde van de nieuw te realiseren woningen betaalbaar en dus voor veel mensen bereikbaar moet zijn. Het CDA zal zich blijven inzetten om dit ook gerealiseerd te krijgen bij de investeringsplannen van het huidige college, maar ook zeker in een nieuw op te stellen coalitieakkoord in 2022, na de gemeenteraadsverkiezingen.

Ton ten Vergert, CDA raadslid en woordvoerder wonen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.