13 januari 2020

Nieuwjaarswens

Ik wens u een nieuw jaar: bruisend en sprankelend, stralend en schitterend, gezond en gelukkig, zorgeloos en prachtig! Ik wens u dat zonder mijn ogen te sluiten voor de inwoners, zowel ouderen als jongeren, die eenzaam zijn: inwoners die, door de ellende waarin zij zich bevinden, zich niet kunnen verheugen op de nieuwe kansen die ook het jaar 2020 biedt.

Voor mij persoonlijk is het nieuwe jaar ook  een mooi moment om terug te blikken. Vorig jaar schreef ik dat we met elkaar een krachtige beweging maken van een samenleving die van goed naar beter gaat. Een samenleving die oog heeft voor elkaar en aandacht geeft aan hen die dat nodig hebben.

Die kracht zie ik ook terug bij de fractie. Ik zie een enorme betrokkenheid voor het werk dat ze doen. Samen met inwoners, ondernemers en de verenigingen werken ze aan een betere samenleving. Ik noem als voorbeeld de initiatieven voor de stichting Speeltuinen, de motie rondom de zwembaden en het “Winkelhieren” (lokaal inkopen). In gesprekken over onze gemeente komt telkens naar voren dat de leefbaarheid belangrijk is. Samen maken we het leefbaar. Daar hoort bij dat iedereen, naar eigen vermogen, meedoet en  iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Volgens mij is er altijd wel iets te vinden waarmee je een bijdrage kunt leveren aan de samenleving. Wij, als CDA, doen ons best om de voorwaarden te scheppen, initiatieven te ondersteunen en mensen te stimuleren om bij te dragen aan de leefbaarheid in Enschede en haar dorpen en om te zien naar elkaar.

Frank Herik, voorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.