23 december 2021

Noodopvang

Om met de woorden van de burgemeester te beginnen. Het CDA hecht ook aan een warm hart, compassie voor de medemens en noaberschap en zeker nu de Kerstperiode in aankomt is een sobere herberg wel nodig voor de mens in nood. We hebben een morele plicht om vluchtelingen een veilige haven te bieden in tijden van oorlog.

De gemeenteraad had in oktober al aangegeven niet voor grootschalige, maar voor kleinschalige opvang te gaan, verspreid over de stad. Dit heeft de burgemeester ook eerder aan het Rijk medegedeeld.

Toch kwam VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol vorige week plotseling met de aanwijzing om noodopvang te regelen voor 500 asielzoekers in Enschede en zette daarmee de gemeente voor het blok. Dit is een antidemocratische greep die aanzet tot onnodige polarisatie en scherpslijperij in onze samenleving.

Met dit zware instrument pleegt de staatssecretaris zonder gedegen motivering inbreuk op onze autonomie. Criteria waarom juist Enschede en de overige steden zijn aangewezen worden nauwelijks genoemd. Wettelijke grondslag voor deze aanwijzing ontbreekt. Dit getuigt van onzorgvuldige besluitvorming en onbehoorlijk bestuur.

De staatssecretaris had dit probleem kunnen zien aankomen en had het nodige kunnen doen; in 2019 was al bekend dat er structureel meer opvang nodig was. Ze heeft geen visie en geen structurele oplossing; dan moeten gemeentes het maar oplossen. Vluchtelingen Werk Nederland zei onlangs dat het kabinet de opvangcrisis zelf heeft veroorzaakt door een gebrek aan structurele financiering bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Wij weten ook dat dit niet de oplossing van de noodsituatie in Nederland dichterbij brengt. Daarom heeft het CDA een motie van wensen en bedenkingen ingediend en de burgemeester de opdracht gegeven om deze mee te nemen in het gesprek met het COA. Deze motie gaat o.a. in op het betrekken van inwoners, veiligheid, dagopvang voor asielzoekers, onderwijs voor kinderen en inkopen bij lokale ondernemers. Daarnaast hebben we een motie ingediend, waarbij het college opdracht wordt gegeven om het Rijk te vragen alsnog met een langetermijnoplossing voor opvang van asielzoekers te komen, bestuurlijke aanwijzing niet meer toe te passen bij dit soort ingrijpende opdrachten en alsnog met de juridische grondslag van aanwijzingsbesluit te komen. Beide moties zijn door de Raad aangenomen.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.