03 februari 2021

Onze kinderen en jongeren verdienen beter

De coronacrisis heeft een behoorlijke impact op onze jongeren. Ze hebben hun baan verloren of hebben geen stage kunnen lopen. Ze zijn somber, angstig, voelen zich eenzaam en hebben burn-out verschijnselen. Met name de tweede lockdown heeft er ingehakt. In de cijfers zien we ook dat de overlast van jongeren na de start van de coronamaatregelen verdubbeld is in Enschede. En dan zijn de cijfers van de tweede lockdown en de rellen van 24 januari hierin nog niet meegenomen. We krijgen van scholen en jeugdinstellingen het signaal dat het op psychisch-emotioneel vlak niet goed gaat met onze jongeren. Tel daar de achterstand die een deel van de jongeren door de coronacrisis heeft opgelopen bij op en je houdt je hart vast.

Een deel van basisschoolleerlingen heeft ook achterstanden opgelopen. De PO-raad waarschuwde onlangs dat de tijdelijke schoolsluiting onderwijsachterstanden heeft veroorzaakt die 2 of 3 jaar kosten om deze in te halen. Het gaat vaak om kinderen die niet in een kansrijke omgeving leven en al wat achterstanden hadden, maar deze achterstanden komen er dan bij. Juist in Enschede hebben we een grote groep kansarme kinderen. Wij moeten extra inzetten op deze groep kinderen, zodat ze straks een betere toekomst en betere kansen krijgen .

Het CDA wil dat het college met een plan komt om de onderwijsachterstanden van deze kinderen en jongeren weg te werken en jeugdwerkloosheid en hun psychisch emotionele problemen aan te pakken. Doe dit samen met de kinderen en jongeren; kom met een plan voor de lange termijn en werk dit plan samen met kinderen en jongeren uit. Geld kan het probleem niet zijn. Het kabinet heeft al €58,5 miljoen vrij gemaakt voor jongeren. Daarnaast heeft minister Slob aangegeven dat hij samen met gemeenten en onderwijsinstellingen een plan wil voor de lange termijn om de achterstanden weg te werken. Wij roepen het college op om niet langer te wachten en hier alvast mee aan de slag te gaan, want je kunt hier niet vroeg genoeg mee beginnen.

Regeer niet over hen maar met hen. Zij weten het beste wat zij nodig hebben. Onze kinderen verdienen beter en laten we voorkomen dat deze groep kinderen en jongeren een verloren generatie wordt.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.