28 december 2017

Pieter Omtzigt lijstduwer bij gemeenteraadsverkiezingen Enschede

Het Enschedese Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt is bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 lijstduwer voor het CDA, op plaats 22. De algemene ledenvergadering vroeg of hij op de lijst wilde staan. Hij heeft met dit verzoek ingestemd. Het CDA onderstreept hiermee het belang van een goede verbinding tussen lokale en landelijke politiek.

“Vaak zie je dat er lokale zaken zijn die landelijke aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld toen de landelijke onderzoeksinstelling SLO met meer dan honderd banen wilde vertrekken uit Enschede. Via een gezamenlijke actie tussen lokaal en landelijk CDA hebben dit kennisinstituut en deze banen voor Enschede weten te behouden. En recent hebben mijn collega’s en ik gepleit voor het versneld aanpakken van het knooppunt op de A1/A35 tussen Buren en Azelo. Echte slagkracht heb je als je lokaal, provinciaal en landelijk kunt samenwerken” aldus Omtzigt.

Pieter Omtzigt blijft ook na de gemeenteraadsverkiezingen zijn werk doen als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Als lijstduwer ondersteunt hij de campagne van de lokale Enschedese CDA kandidaten.

Kandidatenlijst CDA Enschede gepubliceerd

Het CDA Enschede heeft de definitieve kandidatenlijst bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op de lijst staan diverse vertrouwde namen, zoals lijsttrekker Ayfer Koç en wethouder Patrick Welman. Er zijn ook verschillende nieuwe gezichten zoals ondernemer Sara Nijenhuis, adviseur duurzaamheid Albert van Winden en zorg-onderzoeker Susan Hommerson.

Lijsttrekker Ayfer Koç is blij met dit team: “Ik ben trots op wat we in de afgelopen jaren bereikt hebben in Enschede. Maar we staan ook voor opgaven: hoe zorgen we ervoor dat het veilig en schoon is in de stad en er goede zorg is voor mensen die dat nodig hebben? Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat met deze capabele mensen kunnen oppakken: in de campagne en daarna in de gemeenteraad.”

De commissie die de lijst heeft opgesteld schrijft in haar advies aan de leden geprobeerd te hebben een team te formeren dat onderscheidend is op voor het CDA belangrijke thema’s, zoals de economie, veiligheid en de zorg.

Kandidaten

1.     Ayfer Koç (1971)
Zelfstandig ondernemer, fractievoorzitter CDA Enschede.

2.     Patrick Welman (1967)
Wethouder gemeente Enschede met portefeuille Economie en Werk, daarvoor werkzaam op de Universiteit Twente en voormalig fractievoorzitter.

3.     Sara Nijenhuis (1974)
Ondernemer op het gebied van jeugd, sport en kinderen.

4.     Mart van Lagen (1995)
Student Media, Informatie en Communicatie aan Saxion Hogeschool, begeleider bij ProDemos (huis voor democratie en rechtsstaat), nu raadslid CDA Enschede.

5.     Eric van der Aa (1967)
Financieel adviseur, nu raadslid CDA Enschede, voorheen in Tubbergen.

6.     Ton ten Vergert (1959)
Werkzaam bij de Kamer van Koophandel, nu raadslid CDA Enschede.

7.     Albert van Winden (1955)
Adviseur duurzaamheid en afvalbeleid.

8.     Susan Hommerson (1984)
Onderzoeker op het gebied van zorg bij MST.

9.     Frank Herik (1969)
Informatiestrateeg en programmaleider bij de gemeente Twenterand.

10.  Joop Keereweer (1966)
Bedrijfseconoom, operationeel directeur levensmiddelenindustrie, erevoorzitter Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente.

11.  Diet Boes (1945)
Voormalig CDA raadslid, nu onbezoldigd voorzitter van o.a. Fonds Bijzondere Noden en Stichting Present, beide in het kader van armoedebeleid. Diaken bij de Protestantse Gemeente Enschede. 

12.  Harm Dijkstra (1992)
Afgestudeerd bestuurskundige UT, naast studie actief betrokken bij ASV Taste en het CDJA.

13.  Karin Peters (1959)
Brede ervaring in verpleeghuiszorg, thuiszorg en WMO/welzijn. `

14.  Gerrit Jan van der Veen (1955)
Voormalig CDA raadslid en fractievoorzitter, projectmanager Kadaster Zwolle en burgerlid van Provinciale Staten Overijssel.

15.  Perry van der Arend (1947)
Gepensioneerd milieu-inspecteur Shell Pernis, nu o.a. medewerker Enschede FM en vrijwilliger bij de Protestantse Kerk in Lonneker.

16.  Stephan Zoetman (1970)
Werkzaam als freelance projectmanager, voorheen o.a. werkzaam bij Rabobank. Daarnaast vrijwilliger bij diverse verenigingen en stichtingen.

17.  Mike Verkouter (1985)
Start-up ambassadeur Novel-T en adviseur bij de Universiteit Twente. Bestuurslid CDA Enschede.

18.  Erik Gerritsen (1961)
Afdelingsleider bij het Bonhoeffer College.

19.  Leny Kloppers (1943)
Voormalig CDA raadslid, nu bestuurslid CDA Enschede. Lid van de locatieraad van de RK Kerk in Glanerbrug.

20.  Matthijs Punter (1981)
Onderzoeker bij TNO op het gebied van ICT en de maakindustrie. Bestuurslid CDA Enschede.

21.  Gert-Jan Beimers (1955)
Zelfstandig ondernemer, o.a. lid geweest van de raad van bestuur van het MST.

22.  Pieter Omtzigt (1974)
Lid van de Tweede Kamer voor het CDA, lid van de Raad van Europa.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.