24 januari 2018

Pleegzorg

De overgang van 18- naar 18+ in de jeugdzorg vindt het CDA al langere tijd voor verbetering vatbaar. Dat geldt zeker ook voor de pleegzorg. Pleegkinderen verdienen een veilig en stabiel thuis, ook als ze 18 zijn. Jongeren zijn niet opeens volwassen als de kalender vertelt dat ze 18 jaar zijn geworden. Wel worden er op dat moment allerlei volwassen keuzes verwacht. Over wonen, opleiding, over inkomen, over werk, over zorg en ondersteuning. Wettelijk is geregeld dat de pleegzorg en de vergoeding na het 18e jaar ophoudt. Voor sommige jongeren betekent dat zij het pleeggezin verlaten en daardoor opnieuw in de problemen komen. De meeste jongeren kunnen nog jaren na hun 18e verjaardag terugvallen op hun ouders. Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen.

De CDA-fractie heeft hierover de volgende vragen:

  1. Hoe vaak heeft de gemeente sinds de decentralisatie van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de pleegzorg te verlengen na de 18e verjaardag?
  2. Welke ervaring zijn hiermee opgedaan? Of bent u bereid de ervaringen hiermee te inventariseren en de raad hierover (geanonimiseerd) te informeren?
  3. Hoe veel jongeren van 17 zijn er momenteel in de pleegzorg in onze gemeente?

Wij zien dat veel pleegouders moeite hebben om alle kosten van hun pleegkind te kunnen voldoen met de vergoeding die zij ontvangen. Hierbij blijft er vaak te weinig budget over voor goede begeleiding van het kind.

  1. Zijn u klachten/meldingen bekend dat de door onze gemeente gehanteerde tarieven naar pleegzorgaanbieders onvoldoende zijn om alle pleegzorgtaken uit te voeren? Zo nee, bent u bereid een uitvraag te doen?
  2. Het ministerie is een onderzoek gestart naar de vergoeding en de toereikendheid van de pleegzorgvergoeding. Gaat u het ministerie informeren over de ervaringen in onze gemeente?

Het CDA wil dat de pleegzorg tot het 21e jaar de regel wordt, en bij uitzondering - als het in het pleeggezin niet langer gaat of als jongeren echt toe zijn aan zelfstandigheid - eerder de stap maken om pleegzorg af te sluiten en op eigen benen gaan staan.

  1. Deelt het college dit uitgangspunt? Zo nee, waarom niet?
  2. Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden, gevolgen en kosten hiervan voor onze gemeente inzichtelijk te maken en de raad hierover te informeren?

Eric van der Aa,
Raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.