13 november 2023

Regie op 5 miljoen 'POK- middelen'

Tijdens de raadsvergadering op 7 november jl. is het bestedingsplan voor POK-middelen goedgekeurd, waarbij Enschede ruim 5 miljoen euro ontvangt van het Rijk, naar aanleiding van de resultaten van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Dit geld is bedoeld om burgers in kwetsbare situaties te ondersteunen en te voorkomen dat zij in moeilijke en complexe omstandigheden belanden.

Het CDA Enschede heeft een motie ingediend voor de "Regie POK-middelen," die unaniem is aangenomen door de raad. Dit markeert een cruciale stap naar meer transparantie en verantwoording in het gebruik van deze middelen.

De motie benadrukt het essentiële belang van een menselijke benadering bij de inzet van deze middelen en stelt voor om een regiehouder aan te wijzen. Deze regiehouder zal het proces monitoren en jaarlijks rapporteren over de resultaten, wat zal bijdragen aan een efficiënte en doelgerichte besteding van de POK-middelen.

In de praktijk betekent dit dat het college vanaf het kalenderjaar 2024 een regiehouder zal aanstellen, die binnen de bestaande ambtelijke capaciteit opereert. Deze regiehouder zal het proces monitoren, de voortgang meten en jaarlijks verslag uitbrengen aan de raad over de besteding van de POK-middelen en het naleven van de uitgangspunten. Daarnaast wordt er speciale aandacht besteed aan de toepassing van de Menselijke Maat.

We kijken uit naar de positieve impact van deze maatregelen op Enschede's inspanningen om uit de top 3 van kansenongelijkheid te komen. Samen werken we aan een transparante, effectieve en mensgerichte inzet van de POK-middelen.

Meryam Sümer, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.