11 maart 2021

Stadsdeelgewijs werken

Enschede heeft lange tijd faam gemaakt met het stadsdeelgewijs werken. De dienstverlening aan de inwoners en de politiek werd dichterbij gebracht met de realisatie van stadsdeelkantoren en stadsdeelcommissies. Elk stadsdeel kreeg zijn eigen stadsdeelmanager met onder andere een team van wijkregisseurs, die zich sterk verantwoordelijk voelen voor het geluk en welzijn van de inwoners in hun stadsdeel. Ook de inwoners kregen zeggenschap met eigen wijkbudgetten om invulling aan een aantal doelstellingen te geven.

Anno 2021 ziet de CDA fractie een forse afkalving van het oorspronkelijke streven de gemeente dicht bij de inwoners te brengen. Het concept van stadsdeelkantoren is weer losgelaten en alle inwoners van Enschede en haar dorpen mogen  voor de lokale burgerzaken weer naar het centrale Stadskantoor. Het aantal stadsdeelmanagers is ingekrompen van 5 naar 3 en we zien veel wisselingen, met name ook bij de wijkregisseurs. In Noord zijn bijvoorbeeld in februari 2021 alle 3 wijkregisseurs tegelijk vertrokken (1 weliswaar tijdelijk) maar dit komt de continuïteit van werkzaamheden niet ten goede. Opgebouwde netwerkcontacten moeten weer van vooraf aan worden opgebouwd.

Vragen:

  1. Herkent het College bovengenoemd afkalvingsproces?
  2. Is het bewust beleid om weer meer centraal te opereren of liggen hier louter bezuinigingen aan ten grondslag?
  3. Welke gevolgen heeft deze ontwikkeling voor bestuurbaarheid van stadsdelen en het bedienen van onze burger in de stadsdelen?
  4. Wat zijn de ervaringen van de stadsdeelmanagers nu ze meerdere stadsdelen bedienen als het gaat om werkdruk en het effectief kunnen aanpakken van de problemen? 
  5. Wat heeft het College van de Raad nodig om het stadsdeelgewijs werken weer een impuls te geven?

Ton ten vergert

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.