14 maart 2019

Statutenwijziging FC Twente

Onlangs werd in een raadsvoorstel het verzoek gedaan om in te stemmen met het wijzigen van twee belangrijke governance artikelen (die de manier van besturen beschrijven) van de statuten van FC Twente. De te wijzigen artikelen zijn belangrijke artikelen, die niet zomaar in de statuten zijn opgenomen. Ze zijn na het rapport van Knuppe in 2016 in opdracht van KNVB en gemeente Enschede in de statuten verwerkt. Deze artikelen zijn opgenomen omdat er in het verleden commissarissen/bestuurders van FC Twente teveel in de melk te brokkelen hadden onder het motto “wie betaalt, die bepaalt”, waardoor er een verziekte cultuur ontstond.

Wethouder Eerenberg kwam met een voorstel tot statutenwijziging, terwijl de afspraak was om de statutenwijziging integraal af te wegen met het herstructureringsplan. De CDA-fractie was verrast dat deze twee zaken tegen de afspraak in uit elkaar zijn gehaald. Wij waren ook verbaasd en niet blij over het feit dat wij als Raad niet eerder zijn geïnformeerd dat een dergelijk voorstel op zeer korte termijn zou komen en apart behandeld zou worden. Op onze vraag wat de reden was dat wij niet eerder hierover geïnformeerd zijn terwijl we via de rekeningencommissie regelmatig in contact waren met elkaar, kregen we geen duidelijk antwoord. 

M.b.t. vertegenwoordiging van personen met financieel belang: 
Wij snappen dat de Noabers (investeerdersgroep uit het bedrijfsleven) in de Raad van Commissarissen vertegenwoordigd wil zijn, maar is het niet passend om, als je de governance toch wilt veranderen, dat ook wijzigt in meer diversiteit waarbij ook bijvoorbeeld schuldeisers, supporters, maar ook voetbaldeskundigen vertegenwoordigd zijn? Waarom eenzijdig en alleen Noabers vertegenwoordigen?

Deze regeling is er niet zomaar gekomen. Daar heeft een degelijk onderzoek en advies aan ten grondslag gelegen en daar hebben wij als Raad heel lang over gesproken. Dit kunnen wij na twee jaar niet zomaar opzij zetten. Als we dit doen, hoe serieus nemen wij onze besluiten, maar ook onszelf?

De nieuw beoogde bestuurder VdK Sport Consultancy - als de rechtspersoon van de heer Paul van der Kraan – kan wat ons betreft onder bepaalde voorwaarden worden benoemd. Deze voorwaarden zijn benoemd in het amendement van de VVD dat wij gesteund hebben. 

We hebben m.b.t. de aandelenemissie aangegeven dat wij deze integraal behandelen bij het herstructureringsplan van FC Twente, conform amendement BBE. 

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.