29 oktober 2021

Uitstel raadsbehandeling Bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe Midden

Op 5 en 14 oktober is de stadsdeelcommissie Noord bijeen geweest om te spreken over het omvangrijke bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe Midden. Gebleken is dat er bij de Raad nog tal van vragen zijn, die ook in de technische commissie nog niet afdoende zijn beantwoord.

Bovenal is gebleken dat het door de wethouder in maart 2020 gestarte overleg onder leiding van Jeroen Goudt, met belangrijke partners van de stad zoals Overijssels landschap, natuurorganisaties maar ook de eigenaar van de evenementlocatie vliegveld Twente, in augustus 2020 abrupt is gestopt vanwege de ontstane stikstofproblematiek.

Op voorstel van het CDA is het raadsvoorstel met instemming van de gehele Raad, op 25 oktober van de agenda gehaald om dit overleg een laatste kans te geven. Om eventuele schade voor de gemeente te voorkomen vanwege datering van onderliggende onderzoeken, zal nu in de raadsvergadering van 9 november een besluit worden genomen.  De wethouder is verzocht in de komende 2 weken partijen opnieuw bijeen te roepen en de Raad over de uitkomsten van het overleg te berichten.

Tenslotte heb ik  betrokken partijen  publiekelijk opgeroepen bereid te zijn elkaar tegemoet te komen, nieuwe RvS procedures zien te voorkomen zodat alle partijen na 9 november duidelijkheid hebben wat wel of niet kan in dit gebied.

Ton ten Vergert, woordvoerder namens CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.