26 juli 2021

Voorlopig geen vastgestelde energievisie in Enschede

De gemeenteraad besprak op 6 juli jl. de integrale Energievisie en de Enschedese bijdrage in de Regionale Energiestrategie Twente. Na vele jaren van voorbereidingen en besprekingen waren de verwachtingen hooggespannen. Uiteindelijk is het hele energie-visiedocument naar de prullenbak gestuurd. Alleen een tweetal coalitiepartijen stemde vóór de Energievisie en alle andere partijen in de gemeenteraad stemden tégen de Energievisie en daarmee ook tegen de Enschedese input in de RES Twente. 

Het CDA Enschede waarschuwde dat de uitspraak van de Raad van State over de normen van windmolens niet zomaar naast ons neer konden worden gelegd. De verlate collegebrief die minder dan 30 minuten voorafgaande de vergadering nog naar de raad werd gestuurd hielp ook niet mee. Wij deden daarom de oproep: "Zoek uit wat de uitspraak van de Raad van State nu precies betekent en kom na de zomer direct bij de raad terug en we zullen een besluit nemen". Dit wilde het college en een deel van de coalitie niet. Het moest en het zou die avond besproken worden…

Amendement: Windmolens maximaal 150 meter
Het amendement uit het rechterdeel van de coalitie over de begrenzing van windmolens op maximaal 150 meter hoogte werd door de gemeenteraad aangenomen. Dit was voor de linkerkant van de coalitie uiteindelijk de reden om niet mee te gaan met de energievisie. Met als gevolg dat de hele integrale energievisie de prullenbak in is gestuurd. 

Het is nu de derde keer dat de BBE-wethouder zijn raadsvoorstel niet aangenomen ziet worden door de gemeenteraad. Het is zorgelijk te noemen dat, na jaren van voorbereidingen en besprekingen, het deze wethouder niet gelukt is om zijn eigen coalitie en de gemeenteraad te overtuigen in te stemmen met deze energievisie. Snelheid ging boven kwaliteit en daar zien we als Enschede nu de gevolgen van. 

Het college zal opnieuw moeten beginnen. We wachten met spanning af wat de vervolgstappen zullen zijn. 

Mart van Lagen, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.