14 november 2018

Vragen over sloop klooster stadsmaten en panden Cobercoterrein

Afgelopen weken heeft u kunnen lezen dat het Bato-complex gesloopt gaat worden. Wij hebben meerdere malen aandacht gevraagd voor het behoud van de cultuurhistorische elementen van dit complex. Helaas lijkt het erop dat de sloop doorgaat en Enschede weer een stukje van haar identiteit verliest. Nu krijgen we signalen dat het klooster Stadsmaten aan het Ariënsplein gesloopt gaat worden en dat bij het Cobercoterrein panden gesloopt gaan worden

We hebben in 2017 als Raad ruimtelijke kwaliteitseisen meegegeven m.b.t. de ontwikkeling van het Ariënsplein (zie raadsvoorstel ontwikkelingskader herontwikkeling Ariënsplein). Hierin is ook opgenomen dat het gebouw, of eigenlijk een verzameling van gebouwen, behouden zou blijven. Wij krijgen nu echter signalen dat het klooster gesloopt gaat worden.

Voor wat betreft het Cobercoterrein hebben we begrepen dat de woningen en het kantoorcomplex waar het mystiektheater aan de Raiffeissenstraat was gevestigd gesloopt gaan worden. Rabobank heeft in 2011 een cultuurhistorische scan laten maken door SteenhuisMeurs, waarin de cultuurhistorische waarde van dit gebied en de Melkhal nog eens uiteengezet wordt. Over deze panden wordt het volgende gezegd: 

Door de stedelijke schil is het pand van situationele waarde. De woningen en het kantoorcomplex hebben ensemblewaarde als een essentieel cultuurhistorisch en functioneel onderdeel van de Melkinrichting. Al is de architectuurhistorische waarde beperkt, de gebruikte materialen en de zichtbare betonnen banden die de gevel geleden komen overeen met de vormentaal die de rest van het fabriekscomplex typeert en maken het onderdeel van een ‘familie’ van gebouwen.

Benut restanten van structuren en bebouwing om het verhaal van de Melkinrichting en van het coöperatief erf zichtbaar te maken. Deze overblijfselen kunnen de inrichting van de openbare ruimte versterken.

Voor wat betreft de Melkhal hebben wij meerdere malen aangedrongen op het behoud ervan. Gelukkig is hergebruik van de Melkhal als randvoorwaarde meegenomen bij de ontwikkeling van dit gebied. De Melkhal is opgenomen op de cultuurhistorische kaart van Enschede

Voor wat betreft de overige panden blijkt helaas dat er bijna niets met het advies van SteenhuisMeurs is gedaan.

In dit kader hebben wij het college het volgende gevraagd: 

l Klopt het dat het klooster op het Ariënsplein gesloopt wordt? Indien ja, hoe past dit in de ruimtelijke kwaliteitseisen die door de gemeenteraad zijn meegegeven zoals behoud van verschillende panden op het Ariënsplein?

l Klopt het dat de woningen en het kantorencomplex (mystiektheater) die van cultuurhistorische waarde zijn gesloopt worden? 

l Hoe past de sloop in het advies van het rapport van SteenhuisMeurs?

l Eerder heeft het CDA om een lijst gevraagd van projecten van grootstedelijke ontwikkelingen. De wethouder gaf aan dat de beantwoording een ondoenlijke klus zou zijn. Wij zijn het hier niet mee eens en vragen alsnog om met deze lijst te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.