19 juni 2019

Wat betekent het nieuwe Overijsselse coalitieakkoord voor Enschede?

Afgelopen 20 maart vonden de Provinciale Staten verkiezingen plaats. In Enschede brachten 5.168 inwoners hun stem uit aan het CDA; veel dank voor dit vertrouwen! Ondertussen zijn we enkele maanden verder en is er recentelijk een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. Coalitiepartners zijn CDA - VVD- ChristenUnie - PvdA - SGP.

Wat is er opgenomen in het coalitieakkoord wat interessant is voor Enschede?
Hieronder markeren wij er enkele:

  • Lobby voor betere bereikbaarheid tussen Enschede en Zwolle. Het opwaarderen van de N35 maar ook het verdubbelen van de spoorverbinding tussen Enschede en Zwolle.
  • Met elkaar hebben we afgesproken dat nieuwe energie haalbaar, betaalbaar en toegankelijk moet zijn voor iedereen. Natuurlijk begint de energietransitie met het besparen van energie. Wat niet verbruikt wordt hoeft ook niet opgewekt te worden.
  • In de komende periode wil de provincie extra werk maken van de samenwerking met Universiteit Twente m.b.t. innovatie van hernieuwbare energie.
  • Grensoverschrijdende arbeidsmarkt, diploma erkenning en bereikbaarheid zijn voor een stad als Enschede belangrijke thema’s. De provincie gaat verkennen wat zij hierin kan betekenen.
  • Er moeten woningen worden gebouwd die beter aansluiten bij de behoefte van de inwoners. Ook willen we voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. Samen met gemeenten en partners gaat de provincie aan de slag om de woningmarkt toegankelijker te maken.
  • We gaan als provincie het nieuwe cultuurbeleid vormgeven, samen met onze partners. Daarin is er veel aandacht voor regionale herkenbaarheid.
  • Overijssel krijgt een sportakkoord, waarin ook aandacht voor aangepast sporten.

Dit zijn slechts een zestal punten, maar er is nog veel meer opgenomen in dit akkoord wat van toepassing is voor Enschede en haar inwoners. Het volledige akkoord is te vinden op www.overijssel.nl. Heb je na het lezen vragen, mail ons gerust!

Hartelijke groet namens de CDA Statenfractie,

Susan Faal-Takak
woordvoerder Regionale Economie en Cultuur s.faal-takak@overijssel.nl

Bouwien Rutten, fractievoorzitter
woordvoerder Energie & Milieu en Kwaliteit Openbaar Bestuur BGJH.Rutten@overijssel.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.