15 april 2020

Wéér nieuwe vragen inzake het zwembaddossier...

In november 2017 stelde de toenmalige gemeenteraad een zwembadvisie vast. Deze vastgestelde zwembadvisie zou voor komende jaren dé visie zijn voor de zwembaden in Enschede. Het college heeft dus ruim de tijd gehad om aan de slag te gaan met de uitvoering daarvan.

In mei 2019 stond op de agenda van de gemeenteraad eindelijk een raadsvoorstel inzake de nieuwbouw van het zwembad op het Diekman. Het voorstel werd 90 minuten voortijd van de agenda van de gemeenteraad afgehaald. Het is inmiddels alweer bijna een jaar geleden dat het college met een voorstel naar de gemeenteraad is gekomen. Het college heeft er sindsdien voor gekozen om niet met een nieuw raadsvoorstel te komen maar om weer opnieuw een (haalbaarheid)onderzoek te doen.

De uitkomsten van dat nieuwe (haalbaarheid)onderzoek zouden tijdig worden gedeeld met de zwemverenigingen-/gebruikers. Dat waren de toezeggingen vanuit Sportaal én vanuit de betreffende wethouder die aanwezig was op de ‘gebruikersbijeenkomst’ van 12 februari jl. De CDA-fractie ontvangt vanuit de zwembadverenigingen-/gebruikers veelal signalen ten aanzien van de beloftes die zijn gemaakt door Sportaal en college die niet worden nagekomen.

Het zwembaddossier speelde al ver voor deze huidige Coronasituatie waarin we nu zitten. Mede daarom kan wat het CDA-betreft dit niet als argument gelden voor enige vertraging of veranderingen in beleid inzake de zwembaden. Daarom is de Enschedese CDA-fractie wéér genoodzaakt om schriftelijke vragen te stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders van Enschede. De CDA-fractie hoopt hiermee duidelijkheid te verschaffen waar vele zwemverenigingen-/gebruikers op zitten te wachten.

  • Sportaal en het college deden tijdens de gebruikersbijeenkomsten van 12 februari jl. de belofte om de zwemverenigingen-/gebruikers tijdig (op 11 maart jl.) te infomeren over de uitkomsten van het (haalbaarheid)onderzoek. Tot op heden is er nog op geen enkele wijze een rapport en of brief vanuit Sportaal/gemeente naar de zwemverenigingen-gebruikers of gemeenteraad gestuurd. Wat is de reden voor vertraging in het delen van de onderzoeksresultaten/informatie met de zwemverenigingen-/gebruikers?
  • Op de planning staat dat in mei van dit jaar de behandeling is van het ‘nieuwe’ zwembadvoorstel. In hoeverre gaat dit college deze deadline halen?

Het CDA Enschede ontvangt steeds vaker signalen over de slechte bereikbaarheid van Sportaal voor (zwem)verenigingen-/gebruikers.

  • In hoeverre zijn de zwemverenigingen-/gebruikers meegenomen in het nieuwe (haalbaarheid)onderzoek?
  • Wanneer is met welke verenigingen gesproken?
  • Wat is er gedaan met de uitkomsten van de gesprekken met de zwemverenigingen-/gebruikers?
  • Wanneer krijgen de zwemverenigingen-/gebruikers en de gemeenteraad de uitkomsten van het (haalbaarheid)onderzoek?
  • Hoe kunnen de zwemverenigingen-/gebruikers Sportaal het beste bereiken als het gaat over informatie als bijv. stand van zaken haalbaarheidsonderzoek?

Namens de CDA-fractie,
Mart van Lagen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.