17 december 2020

Woonvisie Enschede

In de afgelopen raadsvergadering is de voortgangsrapportage Woonvisie aan de orde gekomen. Het CDA heeft erop gewezen dat starters op de woningmarkt  het steeds moeilijker krijgen. Met de strengere hypotheekregels van de laatste jaren kom je zonder startkapitaal vrijwel nergens, en probeer zonder rijke ouders maar eens enig serieus startkapitaal op te bouwen voor je 30ste. Daarnaast stijgen de woningprijzen zo hard dat dat voor starters gewoon niet meer bij te benen is.

Samen met de PvdA , ChristenUnie en GroenLinks heeft het CDA dan ook een motie hierover ingediend met een opdracht aan het College om bij de provincie Overijssel te verkennen of er support mogelijk is voor het opstarten van een Starterslening, zoals 200 andere gemeenten ook al kennen. Ook voor de andere doelgroepen (o.a. ouderen en arbeidsmigranten) en investeringen in duurzaamheid in en om de woning zijn er wellicht mogelijkheden voor support. De provincie Overijssel wil immers in haar regionale woonagenda  samen met gemeenten en andere partners een kwalitatieve balans en regionaal maatwerk leveren.

De motie heeft een ruime meerderheid in de gemeenteraad verkregen en wethouder Diepemaat is verzocht eind maart 2021 de raad te berichten.

Ton ten Vergert, CDA woordvoerder wonen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.