10 september 2022

Zwembaden onder water?

Het nieuwe zwembad op het Diekman en de eventuele heropening van het oude zwembad De Brug in Glanerbrug blijft een actueel onderwerp. Met de (grote) prijsstijgingen lijkt het bijna onwaarschijnlijk dat er met de huidige bestemde middelen een nieuw zwembad op Het Diekmanterrein kan worden gerealiseerd. Daarnaast lukte het Sportaal niet om het buitenbad dit jaar open te stellen.

De Enschedese coalitie (BBE, VVD, PvdA en CU) heeft de belofte gedaan om het oude afgeschreven zwembad De Brug te heropenen met een incidentele bijdrage van meer dan twee miljoen euro. Zonder enige dekking en zonder structurele exploitatiebijdrage. Sterker nog: de middelen die schijnbaar vrij moeten worden gemaakt hadden ruim ingezet kunnen worden om extra recreatieve elementen toe te voegen aan het geplande nieuwe zwembad op het Diekman.

Het CDA Enschede is nog steeds van mening dat het gesprek in de gemeenteraad en in de stad met haar dorpen open en eerlijk moet worden gevoerd. De fractie van het CDA vraagt zich af of door de huidige prijsstijgingen en de beperkte grondstoffen de plannen om een nieuw zwembad te bouwen op het Diekman nog passend zijn bij de huidige economische situatie.

Het CDA ziet liever een gezond zwembad, centraal gelegen in Enschede, dat voldoet aan de wensen en behoeften van alle gebruikers. Dit geldt zowel voor (jeugdige) recreanten als ook voor de verenigde zwemmers van Enschede. Dat zwembad mag wat ons betreft (belasting)geld kosten. 

De Enschedese CDA-fractie heeft de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

 1. In hoeverre is de huidige begroting voor het nieuw te bouwen zwembad op het Diekmanterrein nog passend en voldoet het aan de huidige prijsstijgingen?
 2. In hoeverre had een eventuele aanpassing van het bestemmingsplan voortijdig gerealiseerd moeten worden alvorens de raad te laten besluiten over een nieuw te bouwen zwembad op Het Diekmanterrein?
 3. Krijgt het nieuwe zwembad op het Diekmanterrein prioriteit boven andere aanpassingen en investeringen in andere zwembaden? Indien het college vast wil blijven houden aan investeringen in zwembad De Brug: welke onderbouwing heeft het college voor de voorgenomen middelen die incidenteel moeten worden ingezet voor het heropenen van dit zwembad?
 4. Is het college bereid om op voorhand incidenteel meer dan twee miljoen euro vrij te maken terwijl er geen enkele zekerheid of borging is voor een gezonde exploitatie zonder toekomstige ondersteuning van de gemeente? Welke garanties kan het college geven?
 5. Houdt het college er rekening mee dat hierdoor extra bijgesprongen moet worden in de exploitatie, waardoor er indirect toch sprake is van subsidiëring van zwembad De Brug?
 6. Indien er twee miljoen euro beschikbaar is, kan dit dan niet beter besteed worden aan het ondersteunen van bestaande sportverenigingen en accommodaties die na corona te maken hebben met prijsstijgingen en noodzakelijke investeringen?
 7. Waarom is het bericht over de sluiting van zwembad De Brug, waarin gesteld wordt dat de gemeente met bewoners wil zoeken naar een andere invulling en waarin expliciet vermeld wordt: “Het zwembad komt in ieder geval niet terug. Dat is niet haalbaar.” van de website van de gemeente afgehaald?
  1. Zie A: https://web.archive.org/web/20220308032726/https://www.enschede.nl/oost/voormalig-zwembad-de-brug
  2. Zie B: https://www.enschede.nl/oost/voormalig-zwembad-de-brug

Mart van Lagen
Raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.