26 november 2019

Afscheid gemeenteraad CDA-raadslid Rudi Buschers

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 26 november zal CDA-raadslid Rudi Buschers uit Bentelo na 16 jaar afscheid nemen van de gemeentepolitiek in Hof van Twente. Rudi Buschers kwam op 2 januari 2003 tussentijds in de raad van de gemeente Hof van Twente, na invoering van het duale stelsel. Hij is bijna 17 jaar onafgebroken raadslid geweest voor het CDA. Hij stopt om gezondheidsredenen met het raadswerk.

Met een achtergrond als agrarisch ondernemer en LTO bestuurder heeft Rudi Buschers zich als raadslid actief ingezet voor een vitaal en leefbaar platteland met een sterke agrarische sector. Mede door de inzet van Rudi Buschers in onder meer het ruimtelijke ordeningsbeleid, staat Hof van Twente er goed voor. Hof van Twente loopt voorop met de ontwikkeling van het buitengebied, waarbij aandacht voor economie, leefbaarheid en landschap hand in hand gaan.

De afgelopen jaren heeft Rudi Buschers tevens veel werk verzet als secretaris van de CDA-fractie. Hij was daarmee de spin in het web van het politieke werk van het CDA en vraagbaak en steun voor zijn collega’s. Fractievoorzitter Yvonne Nijhof prijst Rudi om zijn verbindende rol in de fractie: “Rudi was in de fractie de verbinder tussen de ‘vernieuwers’ en de meer ‘behoudenden/conservatieven’ en dat deed hij met gevoel voor politiek en menselijke aandacht enerzijds en kennis van zaken anderzijds.”

Fractie en bestuur van CDA Hof van Twente hebben grote waardering voor de inzet van Rudi Buschers in de gemeenteraad van Hof van Twente en zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Rudi Buschers zal worden opgevolgd door Anita Leeftink-Nijland uit Markelo. In de voorjaarsledenvergadering zullen de leden van het CDA Hof van Twente Rudi uitzwaaien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.