03 november 2020

CDA bijdrage Algemene beschouwingen november 2020

Deze week zijn de algemene beschouwingen, de vergadering waarin de begroting van 2021 wordt besproken. Fractievoorzitter Yvonne Nijhof voert het woord namens de CDA fractie. Voor diegenen die niet online mee kunnen luisteren de highlights uit haar betoog:

  • Het CDA denkt dat het vooral nu in deze coronatijd, belangrijk is te blijven investeren in woningen. We roepen het voortdurend, bouwen, bouwen en nog eens bouwen. We moeten voorkomen dat onze jongeren geen plek meer kunnen vinden in onze gemeente en vertrekken naar elders. We willen nogmaals het pleidooi houden om te zoeken naar mogelijkheden voor woningbouw in de buurtschappen om daarmee de leefbaarheid in stand te houden. Wat het CDA betreft moet het College investeren in locaties, koop oude locaties op evenals grond en bouw voor inwoners. Hier kan en mag wat het CDA betreft voor geleend worden.
  • De corona heeft veel gevolgen, zo ook voor sportverenigingen, sporthallen, gemeenschapshuizen, cultuurcentra etc. Met name daar waar sprake is van een eigen accommodatie ziet men inkomsten terug lopen en als gevolg van de tweede golf zal de nood alleen maar groter worden. Het zijn onmisbare voorzieningen voor de leefbaarheid.
  • Het College wil vanaf 2022 10% bezuinigen op de structurele subsidies van meer dan €25.000,-- per jaar. Daarnaast wordt er per 1 januari 2021 geen indexering meer toegepast op alle subsidies wat leidt tot een jaarlijkse besparing van €150.000,-. Daarom geeft het CDA het college de vrijheid het frictiebudget subsidies van €1 miljoen welke vorig jaar is ingesteld, nu volledig in te zetten vanaf 1-1-2021. Dat betekent concreet dat de indexering niet wordt gestopt en er maatwerk geleverd kan worden aan die organisaties die vanwege corona en andere bezuinigingen in zwaar weer terecht komen. Op deze wijze kan de stapeling van maatregelen die op onze instellingen afkomt de komende drie jaar gedempt worden. Want naast de bezuiniging wordt men ook nog eens geconfronteerd met een OZB-verhoging en dat alles maakt het voor die organisaties wel erg zwaar om te overleven.
  • Het College stelt ook voor het budget voor eenmalige investeringssubsidies naar beneden bij te stellen. We snappen dit voor het komende jaar omdat waarschijnlijk weinig besturen in deze tijd grote investeringen durven aan te gaan. Het CDA wil voor 2022 een eenmalige investeringssubsidie instellen mits de ruimte het toelaat of er meevallers zijn.
  • De bezuiniging op de openbare ruimte doet ons pijn, maar is onvermijdelijk. Belangrijk hierbij vind het CDA dat alles uiteraard veilig en heel moet blijven. Deze bezuiniging gaan onze inwoners merken in hun leefomgeving waarbij het CDA wel graag in 2021 de exacte invulling/resultaten van die herstructurering groot onderhoud wil zien. Waar gaan we het anders doen en wat levert dat dan uiteindelijk op. Een goede communicatie richting onze inwoners is essentieel. Inwoners moeten kunnen snappen wat we aan het doen zijn en waarom, blijf uitleggen.

Het CDA zou graag willen dat het anders was maar zien nadrukkelijk de noodzaak om te bezuinigingen. Alleen dan kunnen we een gezonde en sociale gemeente blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.