20 april 2019

CDA bijeenkomst vrijkomende school locaties in Delden

De fractie van het CDA Hof van Twente hield afgelopen donderdagavond 11 april 2019 in de locatie Magenta –bovenbouw (voormalige Ranninkschool) een inloop avond voor omwonenden van de locaties van de Magenta scholen in de Bernhardstraat (voormalige Toonladder en Ranninkschool). Naast directe buurtbewoners waren ook veel andere betrokken Deldenaren van de partij, die via diverse media op de hoogte waren van deze bijeenkomst. Het CDA wil graag met bewoners in gesprek komen en het thema van de toekomst van de schoolgebouwen zorgde voor een flinke aanloop van ongeveer 60 personen. 

De avond werd om 20 uur geopend door CDA gemeenteraadslid Arjan Mulder uit Delden die in een korte introductie de aanwezigen uitleg gaf over het proces dat leidt tot een nieuwe invulling van de terreinen Bernhardstraat 1 en 25. Fase 1 bestaat uit het voorbereiden op een bestemmingsplan, gevolgd door een fase 2 waarin de bestemmingsplanprocedure plaatsvindt. Dan kunnen burgers formeel reageren op plannen. Tenslotte volgt fase 3 waarin de realisatie fysiek tot uitvoer komt.

Na deze inleiding zijn de aanwezigen en de CDA fractieleden rondom twee tafels met plattegronden van de locaties met elkaar in gesprek gegaan over de verwachtingen, wensen en bezwaren. De buurtbewoners vonden het prettig om al in zo’n vroeg stadium gehoord te worden. Na ruim een half uur discussie vond een plenaire terugkoppeling plaats en vertelden 2 deelnemers over de wensen en uitgangspunten die per tafel zijn geformuleerd. Zo werd duidelijk dat veel bewoners aandacht wilden voor de verkeer situatie, speellocaties voor de buurt, duur van het proces, type bouw (laag versus meerdere lagen), maar kwamen ook verschillen bovendrijven over de doelgroepen waarvoor gebouwd zou moeten worden (jeugd versus senioren).

De avond was een prima gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te horen en voor de buurtbewoners een mogelijkheid om elkaar wat beter te leren kennen. Gedurende de komende periode waarin de ontwikkeling van de locaties aan de Bernhardstraat zich verder ontwikkelt blijft het CDA graag in gesprek met de inwoners van Delden over dit onderwerp.

Voor verdere vragen kunt U altijd contact opnemen met Arjan Mulder : [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.