24 november 2016

CDA Hof van Twente content met collegestandpunt draagvlak windmolens

De CDA fractie heeft kennis mogen nemen van het standpunt van het college dat men op korte termijn toch  afziet van het plaatsen van windmolens in de Hof van Twente.

“Dit getuigd van realisme en ook van voortschrijdend inzicht” aldus Yvonne Nijhof, fractievoorzitter van het CDA.  Voor de CDA fractie is draagvlak altijd het belangrijkste item geweest bij de afweging  van zulke plannen in onze gemeente. Vooral ook de massale opkomst van tegenstanders bij de bijeenkomsten in Goor en Markelo heeft duidelijk gemaakt dat er nu nog geen draagvlak is. Daarbij hebben de diverse actie groepen hun terechte  grieven ook duidelijk kenbaar gemaakt.

“Neemt niet weg dat we nog steeds achter de doelstellingen staan, verwoord in de routekaart” geeft Nijhof aan. “De doelstellingen gaan we halen in 2035” aldus Nijhof. Vooral nu het college zich gaat inzetten om samen met de buurtschappen de mogelijkheden te onderzoeken naar alternatieven spreekt het CDA erg aan. Het bestuur van de Stichting Platform Buurtschappen  heeft recentelijk in een schrijven aangegeven dat er te weinig draagvlak is in de buurtschappen voor windmolens. Ook de diverse actiegroepen hebben gevraagd voor onderzoek naar alternatieven. Deze handschoen wordt nu opgepakt door het college geeft Yvonne Nijhof aan.

“Geen draagvlak, dan ook geen windmolens”geeft de fractievoorzitter van de grootste politieke partij in de Hof van Twente onomstotelijk aan.

Dat Raedthuys en Echt opnieuw proberen om Zenkeldamshoek op de agenda te krijgen is hun volste recht. Dat neemt voor het CDA niet weg dat we bij ons standpunt blijven over  solitaire windmolens en draagvlak geeft Nijhof aan. En uit de omgeving horen wij ook geen andere geluiden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.