14 maart 2018

CDA manifestatie dag

Maandag 5 maart was de CDA manifestatie dag. Een dag waarop raadsleden en kandidaat raadsleden de Hof door gingen om actuele aandachtpunten voor de komende periode te bekijken.

Om 10 uur was het eerst bezoek bij Woon- en zorgcentrum Herfstzon in Goor. Directrice Angelique Lamme gaf uitleg hoe Herfstzon passende zorg en ondersteuning geeft demente ouderen en mensen met een psychische aandoening. Tijdens de rondleiding door Herfstzon  vertelde Angelique Lamme dat Herfstzon is ingericht als de huiskamer van vroeger. Op deze manier herkennen de bewoners zaken van vroeger en dat geeft de bewoners meer rust. Daarnaast werd ook over de invulling van Herfstzon in de wijk besproken. Herfstzon probeert hier een stuk van in te vullen.

Wethouder Pieter van Zwanenburg gaf aan samen met de gemeente hier na te kijken. Als afsluiter vertelde Angelique Lamme over het nieuwe project van Herfstzon. Herfstzon heeft de bezorging van warme maaltijden is Goor overgenomen van Salut. De maaltijden worden door Herfstzon zelf vers gekookt en rondgebracht door vrijwilligers. Door dit project over te nemen wil Herfstzon extra ondersteuning geven aan het welzijn van inwoners in Goor.

Na het bezoek aan Herfstzon ging de raadsleden en kandidaat raadsleden naar Markelo. In Markelo werd het Kaasplein bezocht.  Daar werd door Wethouder Harry Scholten verteld over de verder invulling van de kaasfabriek. Ook werd verteld dat er zich nog steeds potentiele huurders melden voor een ruimte in de kaasfabriek. Vervolgens vertelde raadslid Arjan Zandvoort over de initiatieven die plaats vinden in Markelo. Van de invulling van de Grotestraat, IKC Markelo, gemeentewerf tot de verschillende plekken waar woningbouw kan plaats vinden. In Markelo gaat de komende jaren veel gebeuren.

Na Markelo werden de groep ontvangen op het pluimveebedrijf van de Niels en Marlous Katier in Ambt Delden. Niels en Marlous hebben onlangs hun nieuwe opfokstal voor vleeskuikenouderdieren in gebruik genomen. De oude opfokstal is afgebroken en het asbest is gesaneerd. Niels gaf aan dat het verbod op asbestdaken in 2024 voor hem behoorlijke financiële gevolgen heeft. Dit omdat hij nog meer schuren moet saneren. De subsidie die de gemeente nu geeft op asbestsanering dekt wel wat maar lang niet alles. Raadslid Andre Pierik gaf aan het probleem te kennen en in gesprek te zijn met LTO om te kijken naar uitzonderingen.

In Delden werd afgesloten met een rondleiding door Woonzorgcomplex St. Elisabeth. Wijkmanager Helga Weerink toonde tijdens de rondleiding hoe bewoners met een psychische of lichamelijke aandoening  worden verzorgd. Het verbouwde St. Elisabeth is nu een jaar in gebruik. Helga Weerink en wethouder Pieter van Zwanenburg gaven ook aan hoe de samenwerking is tussen de gemeente en Carint Reggeland. Tijdens de rondleiding werden verschillen kamers van bewoners bekeken. De bewoners waren enthousiast over het nieuwe St. Elisabeth en de begeleiding van de verzorgers. Hiermee kwam een positief einde aan een leuke en leerzame dag.  De raadsleden en kandidaat raadsleden kregen verschillende punten mee die zij de komende periode kunnen gebruiken.   

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.