10 januari 2018

CDA raadsleden Marloes Uitdewilligen en Caroline Doeschot nemen afscheid van de raad.

CDA raadsleden Marloes Uitdewilligen en Caroline Doeschot nemen afscheid van de raad. 

Bij de komende verkiezingen zullen enkele raadsleden van het CDA zich niet meer verkiesbaar stellen. Het gaat om Paul Gerritsjans, Caroline Doeschot-Workel, Marloes Uitdewilligen en Patricia Ankersmit. In dit interview lichten Marloes en Caroline hun keuze toe. Paul en Patricia zullen dit in een volgend Hofweekblad doen.

Caroline stopt na twee raadsperioden,  Marloes dit was je eerste periode. Waarom hebben jullie de keuze gemaakt om je niet meer verkiesbaar te stellen?

Marloes: “Het was een leuke tijd, maar ook een enorm drukke. Ik ben sinds twee jaar weer aan het studeren en de komende jaren moet ik afstuderen en dan een baan zoeken. Ik wil daar mijn aandacht volledig op kunnen richten, zodat ik ook vrij ben om te solliciteren op een baan die niet te combineren is met het raadswerk.”

Caroline:  “Afgelopen najaar sta je dan voor de keuze nog een keer je vier jaar inzetten voor de gemeenteraad of stoppen?  Naast het raadswerk, een jonge familie en ons bedrijf blijft er weinig tijd over voor andere hobby’s op het moment. Daarom toch de keuze te stoppen en  weer meer tijd voor andere zaken te hebben.”

Waar ben je het meest trots op in je raadsperiode?

Marloes: “Woningbouw viel in mijn portefeuille. Ik heb vooral veel aandacht gevraagd voor betaalbare huur- en koopwoningen voor starters. Zo is in de woonvisie vastgelegd dat de gemeente en woningbouwverenigingen zich maximaal moeten inspannen voor goedkope huurwoningen voor jongeren en heeft het CDA samen met andere partijen een motie ingediend om vanaf 2018 weer een starterslening aan te bieden.”

Caroline:  “Er zijn meerdere zaken:  de vele sociale initiatieven die de afgelopen jaren zijn ontstaan en waar we via de gemeente bij betrokken zijn geweest.   Onze inzet voor de buurtschappen/ AED’s en de Whats app  groepen voor de veiligheid. 8 Jaar geleden bestonden deze nog niet.  Je ziet hoe snel de maatschappij verandert.”

Zien we je ooit nog terug in de politiek?

Marloes: “Zeg nooit nooit! Ik zal in elk geval maatschappelijk actief blijven, bijv. door vrijwilligerswerk.”

Caroline: “Misschien wel,  via de schaduwfractie hoop ik in ieder geval komende jaren de nieuwe fractie nog te ondersteunen.”

Nog tips voor de nieuwe CDA-fractie

Marloes: Ik heb het altijd een heel leuke fractie gevonden, een mooie mix van jong en oud. Ik ben blij dat er weer een mooie mix op de lijst staat. Ik hoop dat de nieuwe fractie ook weer veel goede en scherpe discussies heeft, maar ook veel gezelligheid.”

Caroline: “Ben het eens met Marloes, het is een goed team. Het was wel bijzonder dat we met zoveel jonge ouders in de fractie zaten de afgelopen 2 periodes. Mijn tip voor de nieuwe fractie is vooral veel in gesprek te gaan met inwoners. Daar ontvang je de beste informatie, maar er blijft soms te weinig tijd voor over.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.