25 september 2019

CDA-raadslid Rudi Buschers neemt afscheid van de gemeentepolitiek

Bentelo – CDA-raadslid Rudi Buschers uit Bentelo neemt na bijna 17 jaar afscheid van de gemeentepolitiek in Hof van Twente. Rudi Buschers kwam op 2 januari 2003 tussentijds in de raad van de gemeente Hof van Twente, na invoering duale stelsel.Hij is bijna 17 jaar onafgebroken raadslid geweest voor het CDA. Hij stopt om gezondheidsredenen met het raadswerk.

Met een achtergrond als agrarisch ondernemer en LTO bestuurder heeft Rudi Buschers zich als raadslid actief ingezet voor een vitaal en leefbaar platteland met een sterke agrarische sector. Mede door de inzet van Rudi Buschers in onder meer het ruimtelijke ordeningsbeleid, staat Hof van Twente er goed voor. Hof van Twente loopt voorop met de ontwikkeling van het buitengebied, waarbij aandacht voor economie, leefbaarheid en landschap hand in hand gaan.

De afgelopen jaren heeft Rudi Buschers tevens veel werk verzet als secretaris van de CDA-fractie. Hij was daarmee de spin in het web van het politieke werk van het CDA en vraagbaak en steun voor zijn collega’s. Rudi Buschers heeft met zijn ervaring ook menig nieuw gemeenteraadslid wegwijs gemaakt in het raadswerk. Fractie en bestuur van CDA Hof van Twente hebben grote waardering voor de inzet van Rudi Buschers in de gemeenteraad van Hof van Twente en zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Rudi Buschers zal in de gemeenteraadsvergadering van 26 november aanstaande afscheid nemen en zal worden opgevolgd door Anita Leeftink-Nijland.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.