25 oktober 2016

Coalitie blijft staan achter routekaart energieneutraal Hof van Twente

Het CDA en de VVD realiseren zich dat er grote onrust is ontstaan nu er principeverzoeken zijn ingediend voor meerdere windparken. Zij willen hiermee het signaal afgeven dat wij ons houden aan hetgeen wij met elkaar hebben afgesproken in de beleidsnota grootschalige duurzame energiebronnen en wij spreiding over de gemeente eveneens meenemen in onze uiteindelijke afweging.

CDA fractievoorzitter  Yvonne Nijhof “ In de routekaart wordt uitgegaan van het plaatsen van zeven windturbines. Dit is voor ons een duidelijk en helder kader. De komende tijd zal het College moeten beoordelen welke locatie daarvoor het meest geschikt is”. VVD fractievoorzitter Gerda Bruins vult aan: “Daarnaast vinden wij spreiding over de Hof belangrijk. Het is niet uit te leggen dat windmolens alleen in Markelo geplaatst worden.

Daarmee blijven VVD en CDA staan achter de door de raad vastgestelde beleidsnota grootschalige duurzame energiebronnen. Onderdeel daarvan is de routekaart naar een energieneutraal  Hof van Twente waarbij het gaat om een combinatie van zon, wind en  biomassa, evenals besparingen en gedragsverandering  die nodig zijn om in 2035 energieneutraal te zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.