24 februari 2021

Geslaagde avond met Henri Bontenbal over de energietransitie

CDA Hof van Twente kijkt terug op een boeiende avond met nummer 17 van de CDA Tweede Kamerlijst Henri Bontenbal. Op 2 februari namen 31 personen deel aan een sessie waarin Henri een toelichting gaf op de plannen van het CDA met betrekking tot duurzaamheid. Hij onderstreepte het belang van de energietransitie en vergeleek de noodzaak ervan met een belangrijke periode uit de geschiedenis van het CDA namelijk de sociale kwestie. Hij refereerde ook aan uitspraken van paus Franciscus over de klimaatcrisis. Henri zette tegenover zondebok- en handrempolitiek onze gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het tegengaan van klimaatverandering.

Hij wil een bijdrage gaan leveren aan de volgende doelstellingen:

  • De ontwikkeling van twaalf provinciale icoonprojecten op het terrein van duurzaamheid en schone energie
  • Europese afspraken maken over gelijke beprijzing van de CO2-uitstoot door bedrijven
  • Met de 10 bedrijven die de grootste uitstoot veroorzaken stevige afspraken maken over CO2-reductie
  • Blijven investeren in duurzame energiebronnen: wind op zee, zonne-energie, duurzame biomassa en energiebesparing
  • Plannen ontwikkelen plannen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Ook investeren in CO2-opslag
  • Stimulering van hybride cv-ketels voor de verwarming van woningen
  • Onderzoek naar de mogelijkheid om de energietransitie uit de algemene middelen te financieren in plaats van de energierekening

Het was duidelijk dat Bontenbal erg goed is ingevoerd in de duurzaamheidsproblematiek en blijk gaf van een genuanceerde benadering. Over windmolens op land merkte hij op dat het CDA geen moratorium heeft geformuleerd op de bouw ervan. Wel moeten ook ruimtelijke kwaliteit en efficiency (clustering van energie-opwek) bij besluitvorming worden meegenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.