08 maart 2019

Geslaagde verkiezingsbijeenkomst afgelopen donderdag in Bentelo

CDA in provincie, waterschap en Europese Unie voor U op de bres!

Donderdag 7 maart jl. waren de CDA-kandidaten voor provinciale staten en de algemene besturen van de waterschappen  te gast in Bentelo, bij de verkiezingsavond van de CDA afdelingen Borne, Haaksbergen en Hof van Twente. Centraal stonden de thema’s wonen, water en leefbaarheid. De kandidaten werden door de volle zaal bij Spoolder in Bentelo enthousiast onthaald.

Het thema wonen en leefbaarheid werd ingeleid door Neeltje Bleumink en Tim Jonkman. Neeltje werkt aan mogelijkheden voor jongerenhuisvesting in dorpen en buurtschappen en Tim vertelde over het initiatief in Hengevelde om een woonvoorziening met zorg voor ouderen en dementerenden te realiseren. Het is belangrijk dat jong en oud een plek houden om te wonen in de dorpen en buurtschappen om zo de sociale samenhang, het verenigingsleven en de leefbaarheid op peil te houden.

CDA-lijsttrekker voor provinciale staten Eddy van Hijum gaf aan hoe de provincie kan helpen bij het realiseren van dit soort initiatieven. Wonen voor jong en oud en leefbaarheid zijn dan ook speerpunten voor het CDA voor de komende vier jaar. Eddy riep verder op om vooral samen op te trekken: ‘We zitten niet te wachten op het uitvergroten van tegenstellingen, onderling respectloos gedrag en het voeden van wantrouwen. Het CDA wil constructief en samen met anderen verder bouwen aan een slimme en schone economie en een samenleving waarin we naar elkaar omzien.’

Ben Eshuis vertaalde deze ambitie vervolgens naar de situatie in onze gemeente en gaf aan in te willen zetten op onder meer de aanpak van de weg door Hengevelde, verlichting langs de Goorseweg in Markelo, aanpak van onbewaakte spoorwegovergangen en het realiseren van de Eschmolen in Delden.

Annie Schreijer-Pierik lichtte het belang van Europa toe voor de leefbaarheid hier in Hof van Twente. Europa heeft veel invloed op de landbouw en de ontwikkeling van regio’s als Twente. Europa biedt ook veel mogelijkheden en daar moeten we gebruik van maken. Annie Staat weer hoog op de lijst voor het Europarlement. Ze heeft al velen ontvangen in Brussel en de weg gewezen in het grote EU-circuit en daarmee Europa een stuk dichter bij gebracht.

De avond werd afgesloten door de kandidaten voor de waterschappen. Wim Stegeman en Ellen Hemmers voor Waterschap Vechtstromen en Johan Vennevertloo en Esther Meijer voor Waterschap Rijn en IJssel. De waterschappen staan voor een grote opgave. Het veranderende klimaat betekent dat er veel werk aan de winkel is om droge voeten te houden, maar ook te zorgen dat landbouw, natuur en andere functies optimaal van water worden voorzien. Haalbaar en betaalbaar zijn daarbij voor de CDA-kandidaten het uitgangspunt.

Al met al was het een zeer geslaagde avond, waarbij de kandidaten enthousiast werden onthaald door de vele aanwezige toehoorders!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.