17 januari 2017

Gezamelijk standpunt CDA fracties Agenda van Twente

Op de bijeenkomst  van de Regioraad Twente op 18 januari a.s. in het gemeentehuis van Hof van Twente in Goor gaan de Twentse CDA fracties samen een standpunt in het kader van de nieuwe Agenda van Twente innemen.

In de afgelopen weken is in breed Twents CDA verband een aantal malen gesproken over de Agenda. Daarbij is besloten met gezamenlijk gedragen standpunten te komen. De Twentse CDA-fracties en de CDA Statenfractie Overijssel onderkennen het belang van de Twentse samenwerking en willen daarom een duidelijke boodschap afgeven in het kader van de nieuwe Agenda van Twente. Daarvoor is een gezamenlijk verklaring vastgesteld en ondertekend. Deze verklaring is voor het CDA de basis voor de discussie in Hof van Twente en de daarop volgende besluitvorming in de gemeenteraden van de 14 Twentse gemeenten. Samen willen de fracties werken aan de toekomst van Twente. Daarbij moet zorgvuldig omgegaan worden met die dingen die we in Twente al hebben, maar zal er ook in Twente geïnvesteerd moeten worden. Dit om een toekomst te kunnen bieden voor onze kinderen in Twente, in een regio waar werk is voor iedereen, het goed wonen is, goed onderwijs gevolgd kan worden en goede culturele en sportieve voorzieningen zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.