25 oktober 2017

Glasvezel: CDA Hof van Twente teleurgesteld in Cogas

Afgelopen dinsdag is in de gemeenteraad de subsidie voor onrendabele glasvezeladressen besproken. De gemeenteraad is bezig om inwoners tegemoet te komen die een hoge eigen bijdrage moeten betalen om glasvezel te krijgen.

Het college heeft na aanleiding van moties van het CDA een subsidieregeling opgesteld om deze inwoners te ondersteunen. Middels deze subsidie worden ongeveer 75% van de kosten vergoed die inwoners moeten betalen.

Wethouder Scholten gaf in de vorige raadsvergadering aan dat de provincie ook bezig is te kijken naar een subsidie mogelijkheid. Ook mede omdat de provincie nog 56 miljoen op de plank heeft voor glasvezel.

Uit de gesprekken tussen de provincie, Cogas en de gemeente blijkt dat Cogas onrendabele adressen die evt. voor subsidie in aanmerking zouden komen niet gaan aansluiten. Dit wil Cogas niet omdat er een hele kleine kans bestaat dat het gezien kan worden als staatssteun.

“Het CDA is teleurgesteld in deze opstelling van Cogas” aldus Arjan Zandvoort, raadslid in de Hof van Twente. “In de Hof van Twente zijn nog tussen de 60 a 70 adressen die aangemerkt zijn als onrendabel. Deze inwoners zullen voorlopig moeten wachten tot Cogas helemaal klaar is met de aanleg van glasvezel in Oost Nederland “ vervolgt Zandvoort.  “Daarna komen deze adressen mogelijk pas weer in aanmerking voor glasvezel en dan is het voor deze mensen nog onbekend hoe hoog de kosten dan zijn” aldus Zandvoort.

Vandaar de teleurstelling die het CDA uit spreekt in Cogas. De gemeenteraad heeft beslist om de subsidieregeling in het voorjaar van 2018 opnieuw tegen het licht te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.