22 januari 2018

Interview afscheid Patricia Ankersmid en Paul Gerritsjans

Bij de komende verkiezingen zullen enkele raadsleden van het CDA zich niet meer verkiesbaar stellen. Het gaat om Paul Gerritsjans, Caroline Doeschot-Workel, Marloes Uitdewilligen en Patricia Ankersmid.  Het interview van Marloes en Caroline is al gepubliceerd.  Patricia en Paul  lichten nu  hun keuze toe.

Waarom hebben jullie de keuze gemaakt om je niet meer verkiesbaar te stellen?

Patricia: Als ik iets doe, wil ik dat met de volle 100% doen!  Naast een gezin, een drukke baan, het sociale leven, was het raadswerk soms lastig te combineren. Dat maakte dat ik een keuze moest maken en die ging voor mij vanzelfsprekend uit naar mijn gezin. Uiteraard vind ik het jammer, want het raadswerk heeft me ook veel gebracht. Ik zal het dan ook zeker blijven volgen.

Paul: In de media werd al vermeld dat ik met pensioen ga. Daar wordt natuurlijk het politiek pensioen mee bedoeld. Meer dan 18 jaar ben ik lid geweest van eerst de gemeenteraad van Stad Delden, en daarna dus Hof van Twente. Niet aaneengesloten maar met adempauzes ertussen.  Alleen de laatste twee periodes achter elkaar omdat ik toen al met pensioen was. Dan heb je overdag veel vrije tijd die je in kunt vullen met activiteiten die je leuk vind en belangrijk.

Waar ben je het meest trots op in je raadsperiode?

Patricia: Het meest trots ben ik op onze (relatief jonge) fractie en hetgeen we daarmee bereikt hebben in deze periode. De mix van jonge mensen, met nieuwe ideeën en aan de andere kant een brok aan ervaring, maakte de fractie sterk. Persoonlijk en inhoudelijk ben ik het meest trots op de sociaal-economische visie. In de afgelopen periode is een belangrijke basis gelegd voor een economisch sterkere Hof van Twente. Daar is veel in geïnvesteerd, door zowel gemeente áls ook ondernemers! Met onlangs nog een mooi concreet resultaat, de vaststelling van de verordening Bedijven Investering Zone, waarmee invoering van de BIZ in Goor in 2018 mogelijk wordt.

Paul: Als ik kijk naar de laatste vier jaar dan noem ik toch de invoering van Diftar in onze gemeente. Het heeft heel wat strijd en overleg gekost voor het een keer zover was en de kritische geluiden waren niet van de lucht. Toch moet je vaststellen dat het een succes is. Het wordt in onze gemeente breed gedragen. Het uiteindelijke doel is een afvalloos Twente in 2030, dwz max. 50 kg restafval per persoon per jaar. Om dat doel te bereiken zullen er nog een flink aantal stappen gezet moeten worden waarbij de invoering van statiegeld op kleine drankflessen blikjes, een forse bijdrage kan zijn. Zoals u weet staat dit onderwerp op dit moment weer in de picture maar houden supermarkten en verpakkingsproducenten de boot nog af. Gezien de positieve ervaringen in Duitsland ,zou het ook in ons land geen probleem mogen zijn. Ook het omgekeerd inzamelen wat op dit moment op vrijwillige basis al mogelijk is in onze gemeente , kan een instrument zijn om tot het uiteindelijke doel  te komen.

Zien we je ooit nog terug in de politiek?

Patricia: Wie weet! Daar ga ik nu nog geen uitspraken over doen. Ik ga me nu eerst richten op andere dingen maar zal zeker maatschappelijk actief blijven! En uiteraard blijf ik de politiek en het CDA volgen!

Paul:  Het is mooi geweest. Ik heb mijn steentje bijgedragen aan de gemeenschap en heb dat altijd met veel plezier gedaan. Vanzelfsprekend zal ik het een en ander missen . Natuurlijk zal ik  de politiek,zeker de gemeentelijke , straks blijven volgen. En als het nodig is zal ik gevraagd en ongevraagd mijn mening  over bepaalde zaken nog wel eens geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een Tweede Pact van Twickel dat er moet komen. 

Nog tips voor de nieuwe CDA-fractie

Patricia: Blijf iedereen in de eigen kracht zetten! Dat maakt een fractie sterk! Gezien de lijst, heb ik er vertrouwen in!

Paul: De huidige CDA-fractie is in mijn ogen een geweldige mix van vooral jong met een klein beetje oud. Het was voor mij zeer verfrissend en ook heel aangenaam daar deel van uit te maken. Mijn wens is dat de nieuwe CDA-fractie net zo verfrissend en constructief zal zijn. Ook hoop ik dat er iemand bereid is om zitting te nemen in de Euregioraad. Vanwege mijn vertrek uit de gemeentepolitiek moet ik daar natuurlijk ook afscheid van nemen. De laatste vier jaar was ik een van de twee vertegenwoordigers van onze gemeente in deze Euregioraad. De grensoverschrijdende samenwerking is uitermate belangrijk.    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.